FAQ

Hoe ziet studeren in TOM eruit?

Een jaar bestaat uit 4 kwartielen. Ieder kwartiel is één module. Een module duurt 10 weken en staat voor 15 EC (studiepunten).

De eerste modules van de opleiding zijn vaak introducerend. Module 7 en 8 zijn vaak wat specilistischer en zijn bij sommige opleidingen keuze modules binnen de opleiding. In Module 9 en 10 hebben studenten ruimte voor het volgen van minor. Module 11 en 12 zijn afstudeermodules.

Een module heeft een overkoepelend thema. De theorieonderdelen, het project, eventuele oefenopdrachten en practica hangen zoveel mogelijk samen met dat thema. Hierdoor verdiept de student zich grondig in het thema en wordt de samenhang tussen disciplines duidelijk. Kennis uit het ene onderdeel is vaak nodig om het andere onderdeel te kunnen begrijpen.