FAQ

Hoe wordt in TOM rekening gehouden met
studenten met een beperking, ziekte of topsporters?

Net als voorheen, kan er ook binnen TOM, als hier een reden voor is, een aangepast programma worden gemaakt. Hoe dit zijn beslag krijgt, hangt grotendeels af van de situatie van de student en de betreffende opleiding/module.

Meer informatie over studeren met een beperking vind je hier.