FAQ

Hoe ziet de studentenbegeleiding er in
TOM uit?

Gedurende de studie worden studenten intensief begeleid. Net als voorheen is er de studieadviseur die de studenten bij hun studieloopbaan begeleidt. Studenten worden bij de projecten ook begeleid door tutoren. Daarbij is er aandacht voor vragen als hoe loopt het project, wordt er voortgang geboekt, hoe functioneert iedere student? Doordat studenten, docenten/tutoren elkaar vaak spreken wordt het makkelijker om zicht te houden op de studievoortgang en het welbevinden van de student. De UT staat bekend om haar kleinschaligheid, benaderbaarheid van docenten en een open/informele cultuur. Dit wordt dus met het TOM meer geprofileerd.