FAQ

Hoe wordt omgegeaan met meeliftgevaar?

Studenten worden getraind in het werken met projecten. Elkaar leren aanspreken op gedrag en inzet voor de groep is daar een onderdeel van. Daarbij worden alle projectgroepen begeleid door een tutor. Wanneer studenten problemen hebben binnen de projectgroep en er niet uitkomen, kunnen ze met hun tutor een oplossing zoeken. De toetsing is in de meeste gevallen individueel.