FAQ

Is er nog een gezamenlijk thema?

Cohort 2013 en cohort 2014 hebben in module 1 allemaal gewerkt rondom een gemeenschappelijk thema, ‘sport’. De module is gezamenlijk afgesloten met een slotconferentie. Op verzoek van opleidingen heeft de UCO besloten dat er voor cohort 2015 geen gemeenschappelijk thema en slotconferentie zal worden georganiseerd. Wel wordt dit jaar samen met docenten en studenten gezocht naar een andere manier om gezamenlijkheid te creëren en multidisciplinariteit te stimuleren