FAQ

Hoe zit het met het Bindend Studie
Advies?

Per 1 september 2013 hanteren alle opleidingen een BSA van 45 EC. Wanneer de student in het eerste jaar minder dan drie van de vier modulen succesvol afrondt, kan hij niet opnieuw voor de opleiding worden ingeschreven en zal hij moeten stoppen met de opleiding. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met eventuele overmacht. Meer informatie over BSA en andere regelingen vind je hier.

Het UT-beleid is dat modules in hun geheel gehaald moeten worden. Hiermee bestaat het risico dat studenten waarvan de verwachting is dat zij met succes de opleiding kunnen doorlopen toch een bindend studieadvies krijgen, doordat zij net één of twee toetsen onvoldoende gemaakt hebben. Om deze situaties te voorkomen, willen we zoveel mogelijk toe naar goed geïntegreerde modules waarbij het onderscheid tussen verschillende vakken nauwelijks waar te nemen is.