Informatie huidige Cursisten

Herinschrijving PT cursus

Ieder jaar moeten cursisten zich herinschrijven.Als je je niet herinschrijft heb je geen recht om vakken te volgen en tentamens te doen. Om zich opnieuw in te schrijven als cursist dient het formulier herinschrijving ingevuld naar de opleidingscoördinator gestuurd te worden.