Zie De cursus

Procestechnologie 1 (PT-I)

PT-I omvat een homologatiedeel bestaande uit zeven vakken uit de modules van de bacheloropleiding Chemical Engineering. De kennis van deze vakken is noodzakelijk voor de verplichte MSc-vakken uit de track Chemical & Proces Engineering.

  • Chemische evenwichten
  • Fasediagrammen
  • Inleiding Scheidingsmethoden excl practicum
  • Inleiding Chemische Reactorkunde
  • Katalyse en Reactiekinetiek
  • Fluid Dynamics
  • Heat and Mass Transfer

De totale studiebelasting voor de PT-I cursus is 25 EC. Nadat alle tentamens en opdrachten met succes zijn afgelegd wordt het certificaat Procestechnologie I verstrekt.