Zie De cursus

Procestechnologie 3 (PT-III)

De cursus Procestechnologie III bestaat uit een verplicht vak, een tweetal keuzevakken en een individuele design opdracht.

  • Thermodynamics and flowsheeting
  • 2 keuzevakken uit de lijst keuzevakken van de C&PE track. De vakken die je kiest zijn om je kennis te verbreden en/of kunnen van nut zijn bij het uitwerken van je individuele opdracht. Bij de keuze kun je overleg voeren met de co√∂rdinator van de cursus of studieadviseur van de MSc Chemical Engineering.
  • Individuele design opdracht: Deze opdracht wordt in het bedrijf waar je werkt uitgevoerd en wordt afgesloten met een schriftelijke rapportage, die wordt beoordeeld door een van de docenten van de MSc Chemical Engineering. Vooraf moet een abstract naar de cursusco√∂rdinator worden gestuurd en moet de opdracht worden goedgekeurd door het bedrijf en de begeleidende docent. Op afspraak kunnen een aantal contacturen met de docent/begeleider gepland worden.

De totale studiebelasting voor de PT-III cursus is 30 EC. Nadat alle tentamens en opdrachten met succes zijn afgelegd wordt het certificaat Procestechnologie III verstrekt.