Organisatie & contact

Bestuur & Organisatie

Bestuur en Organisatie

Informatie over de samenstelling en contactgegevens van het managementteam, het facultaire managementteam en het managementteam onderwijs van de faculteit TNW is hier beschikbaar.

Managementteam Faculteit TNW

Het Managementteam van de Faculteit Technische Natuurwetenschappen bestaat uit:

Decaan

Prof.dr.ir. J.W.M. Hilgenkamp (Hans)
E-mail: j.w.m.hilgenkamp@utwente.nl
Tel.: +31 53 489 3068
Kamer: Carré 3033

Secretariaat:
Mevr. A. Kolhoop (Anneke)
E-mail: bfd-tnw@utwente.nl
Tel.: +31 53 489 3068
Kamer: Carré 3037

Prodecaan Health and Biomedical Technology

Prof.dr. M.J. IJzerman (Maarten)
E-mail: m.j.ijzerman@utwente.nl
Tel.: +31 53 489 3684
Kamer: Carré 3043

Portefeuillehouder Onderwijszaken

 

Dr.Ir. B.H.L. Betlem (Ben)
E-mail: b.h.l.betlem@utwente.nl
Tel.: +31 53 489 3043

Secretariaat
Mevr. M.C. (Marieke) van der Meer-Slotman
E-mail: m.c.vandermeer@utwente.nl
Tel. +31 53 489 2901


Directeur Bedrijfsvoering

 

Dr. C.H.G. Schoonheijt-oude Veldhuis (Christy)
E-mail: c.h.g.schoonheijt-oudeveldhuis@utwente.nl
Tel.: +31 53 489 1109

Facultair Managementteam TNW

Het Facultair Managementteam TNW (FMT+) bestaat uit de volgende personen:

  • Prof.dr.ing. D.H.A. Blank
  • Prof.dr. M.J. IJzerman
  • Prof.dr.ir. J.W.M. Hilgenkamp
  • Prof.dr. L. Lefferts
  • Prof.dr. M.J.A.M. van Putten
  • Prof.dr. L.W.M.M. Terstappen
  • Prof.dr. G.J. Vancso
  • Prof.dr. W.L. Vos
  • Dr.ir. M.M.J. Wijnhout-Letteboer
Managementteam Onderwijs Faculteit TNW

Het Managementteam Onderwijs van de faculteit Technische Natuurwetenschappen bestaat uit de Decaan, Opleidingsdirecteuren en Departementsvoorzitters. Het Managementteam wordt voorgezeten door de Decaan.

Decaan

Prof.dr.ir. J.W.M. Hilgenkamp (Hans)
E-mail: j.w.m.hilgenkamp@utwente.nl
Tel.: +31 53 489 3068
Kamer: Carré 3033

Secretariaat:
Mevr. A. Kolhoop (Anneke)
E-mail: bfd-tnw@utwente.nl
Tel.: +31 53 489 3068Prodecaan Health and Biomedical Technology

Prof.dr. M.J. IJzerman (Maarten)

E-mail: m.j.ijzerman@utwente.nl
Tel.: +31 53 489 3684
Kamer: Carré 3043

Opleidingsdirecteur Biomedische Technologie (BMT),
Opleidingsdirecteur Technische Geneeskunde (TG) en
Opleidingsdirecteur Gezondheidswetenschappen (GZW)

Dr. H.A.T. Miedema
E-mail:
BMT: BMT-opleidingsdirecteur@tnw.utwente.nl
TG: TG-opleidingsdirecteur@tnw.utwente.nl
Telefoon
BMT:  +31 53 489 4689
TG:     +31 53 489 2935

Secretariaat BMT:
Mevr. R.D. ter Weele-Stokkers
E-mail: bmt@tnw.utwente.nl
Telefoon: +31 53 489 3150

Secretariaat TG:
Mevr. A. de Boer
E-mail: a.deboer-1@utwente.nl
Telefoon: +31 53 489 3261

Opleidingsdirecteur Technische Natuurkunde

Dr. E.S. Kooij
E-mail: e.s.kooij@utwente.nl
Telefoon: +31 53 489 3106

Secretariaat:
Mevr. M.C. van der Meer-Slotman
E-mail: m.c.vandermeer@utwente.nl
Telefoon: +31 53 489 2901

Opleidingsdirecteur Chemische Technologie / Nanotechnologie

Dr.ir. B.H.L. Betlem
E-mail: b.h.l.betlem@utwente.nl
Telefoon: +31 53 489 3043

Secretariaat:
Mevr. M.C. van der Meer-Slotman
E-mail: m.c.vandermeer@utwente.nl
Telefoon: +31 53 489 2901


Opleidingsdirecteur Advanced Technology

Dr.ir. H. Wormeester
E-mail: h.wormeester@utwente.nl
Telefoon: +31 53 489 6812


Secretariaat:
Mevr. M.C. van der Meer-Slotman
E-mail: m.c.vandermeer@utwente.nl
Telefoon: +31 53 489 2901

Ondersteunende Diensten