Organisatie & contact

Bestuur & Organisatie

Bestuur en Organisatie

Informatie over de samenstelling en contactgegevens van het Faculteitsbestuur en opleidingsdirecteuren van de faculteit TNW is hier beschikbaar.

Faculteitsbestuur Faculteit TNW

V.l.n.r.: Wiendelt Steenbergen, Nieck Benes, Anneke Kolhoop, Hans Hilgenkamp, Christy Schoonheijt en Sofie Kölling

Het Faculteitsbestuur van de Faculteit Technische Natuurwetenschappen bestaat uit:

Decaan
Prof.dr.ir. J.W.M. Hilgenkamp (Hans)
E-mail: j.w.m.hilgenkamp@utwente.nl
Tel.: +31 53 489 3068
Kamer: Carré 3033

Portefeuillehouder Onderzoek 
Prof.dr.ir. W. Steenbergen (Wiendelt)
E-mail: w.steenbergen@utwente.nl
Tel.: +31 53 489 3160

Portefeuillehouder Onderwijs
Prof.dr.ir. N.E. Benes (Nieck)
Email: n.e.benes@utwente.nl
Tel.:+31 53 489 4288

Portefeuillehouder Bedrijfsvoering
Dr. C.H.G. Schoonheijt-oude Veldhuis (Christy)
E-mail: c.h.g.schoonheijt-oudeveldhuis@utwente.nl
Tel.: +31 53 489 1109

Student assessor
Sofie Kölling
E-mail: student-facultyboard-tnw@utwente.nl

Secretariaat faculteitsbureau TNW
Mevr. Anneke Kolhoop
E-mail: a.kolhoop@utwente.nl
Tel.:+31 53 489 3068

Mevr. Annelies Klos
Email: a.klos@utwente.nl
Tel.:+31 489 5410


Ondersteunende Diensten