Home

Save the date

Aan alle genodigden (mail maandag 22 mei 2017), 

BMT, GZW en TG vormen samen het domein Health binnen de faculteit TNW. Medio 2019 krijgen we een eigen gebouw, de Technohal!

Om het teamgevoel extra kracht te geven organiseren we een Inspiratiedag Health. Samen met jullie willen we hiervan een stimulerend event maken.

Save the Date: Dinsdag 11 juli 2017 van 9.30 – 20.00 uur

Nadere details over het programma volgen begin juli. Houd er in ieder geval rekening mee dat je vanaf 9.30 uur vanaf de UT kunt vertrekken.

Namens het organiserend comité,

Paul van Katwijk, Selma Kamphuis, Wendy Donnelly-Stockentree, Marleen Groenier, Jan van Helvert en Mathilde Hermans