Verkiezingen Studentleden/ Elections Student Members

20180312 tijdschema verkiezingen Studenten Faculteitsraad TNW 2018

Stembureau TNW

Tijdschema verkiezingen Studentleden Faculteitsraad TNW 2018

dinsdag 12 maart

Peildatum ter vaststelling van het kiezersregister

woensdag 14 maart

Vaststellen kiezersregister

woensdag 14 tot dinsdag 20 maart

Kiezersregister ter inzage bij BFD/TNW,

CR 3039. Gelegenheid tot het indienen van verzoeken tot verbetering van het kiezersregister

dinsdag 20 maart

 

Beslissing Stembureau op verzoek om verbetering kiezersregister

dinsdag 20 maart tot dinsdag 27 maart

Aantekenen bezwaar bij Decaan TNW tegen beslissing Stembureau

donderdag 5 april

Beslissing Decaan TNW

woensdag 11 april

Dag kandidaatstelling

Secretariaat TNW (CR 3037)

Mail: bfd-tnw@utwente.nl

donderdag 12 april

09.00 uur

 

Onderzoek kandidatenlijsten door Stembureau.

Betrokkenen van verzuimen schriftelijk in kennis stellen

t/m dinsdag 17 april

Herstel verzuimen kandidatenlijsten

vrijdag 20 april

 

09.00 uur

 

Beslissing Stembureau over geldigheid kandidatenlijsten. Besluit ter inzage op het secretariaat van TNW (CR 3039)

vrijdag 20 april tot maandag 30 april

Aantekenen bezwaar bij Decaan TNW tegen beslissing Stembureau

dinsdag 15 mei

Beslissing Decaan TNW geldigheid kandidatenlijsten

dinsdag 15 mei

09.00 uur

Vaststellen verzamellijsten door Stembureau (en openbaarmaking op webpagina?)

dinsdag 15 mei

Verzending informatie over de verkiezingen door Stembureau

dinsdag 15 mei

Inleveren informatie door deelnemers t.b.v. applicatie verkiezingen in VUUR

maandag 28 mei


donderdag 31 mei

Verzending 1e oproep om te stemmen


Verzending herinneringsmail

maandag 28 mei vanaf 09.00  uur t/m vrijdag 1 juni tot 12.00 uur

Stemperiode

vrijdag 1 juni

Openbaarmaking verkiezingsuitslag

dinsdag 5 juni t/m dinsdag 12 juni

Aantekenen bezwaar bij Decaan TNW tegen beslissing Stembureau

dinsdag 26 juni

Beslissing Decaan TNW