European Membrane Institute (EMI)

Bij het ontwikkelen en/of toepassen van membranen worstelen bedrijven met tal van vragen:                                                                  
Hoe groot is eigenlijk de behoefte aan de innovatie en welke eisen stelt de markt?
Hoe haal ik de beste scheidingsperformance uit mijn membraanmateriaal?
Kan ik met mijn grondstof de prestaties van een membraantoepassing verbeteren?
Hoe verhouden de prestaties zich tot die van bestaande membranen?
Hoe kom ik tot een proof-of-principle?
Wat moet er gebeuren voor de uiteindelijke stap naar de markt?

Het European Membrane Institute Twente (EMI) helpt bedrijven bij het beantwoorden van deze vragen. Daarmee brengen we de commerciële toepassing van een idee een stap (of soms een paar stappen) dichterbij. Het EMI Twente vormt de brug tussen wetenschap en industrie, twee werelden die we goed kennen en begrijpen.

 Onderzoekservaring

Het European Membrane Institute Twente doet al vanaf 1995 membraanonderzoek voor de (inter)nationale industrie. Sindsdien hebben we zo’n 400 projecten uitgevoerd voor 160 verschillende bedrijven uit meer dan 20 landen.

Ons team bestaat uit ervaren membraanexperts met in totaal ruim 100 jaar onderzoekservaring. Verder is er nauwe samenwerking met meer dan 60 collega’s en
7 onderzoeksgroepen van het Membrane Science and Technology cluster van de Universiteit Twente.

Onze klanten zijn o.a.:

  • producenten van membranen die innovatieve producten ontwikkelen voor de industrie en zelf onvoldoende onderzoekscapaciteit in huis hebben
  • eindgebruikers van membranen, zoals de (petro)chemische industrie en waterleidingbedrijven
  • producenten van polymere en/of anorganische materialen die willen weten of deze geschikt zijn voor de productie van membranen met nieuwe of verbeterde eigenschappen 
  • providers van technologie (apparatenbouwers) die toepassingsmogelijkheden van membranen uit de markt laten onderzoeken

Het EMI helpt de industrie op weg van idee naar commerciële toepassing. We focussen op vier essentiële stadia binnen de negen Technology Readiness Levels (TRL’s):

  1. Haalbaarheidsonderzoek. Een desktopstudie waarbij we de markt in kaart brengen. We beoordelen en toetsen de haalbaarheid van een nieuwe toepassing.  Indicatieve duur: 1 maand.
  2. Ontwikkelingsfase. We voeren een technische validatie uit in het lab en lichten alle ins en outs van het product of het proces door. Een proof of principle. Indicatieve duur: 1-12 maanden.
  3. Verdere ontwikkeling, test en optimalisatie, tot en met het fabriceren van een eerste prototype. We kijken daarbij ook naar het productieproces en de reproduceerbaarheid. De onderzoeksresultaten worden vergeleken met die van andere membranen (benchmarking). Indicatieve duur: 6 maanden-2 jaar.
  4. Demonstratie onder industriële condities. We testen de applicatie onder reële omstandigheden in een pilot plant. Het product of de technologie is daarna rijp voor verdere opschaling en commercialisering. Indicatieve duur: 3-6 maanden

 Faciliteiten & services

Het EMI Twente beschikt over state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten. Daarnaast hebben we rechtstreeks toegang tot de innovatieve kennis, labs en apparatuur van het Membrane Science and Technology cluster en andere onderzoeksgroepen van de Universiteit Twente (zoals MESA+).

 Met onze expertise, knowhow en apparatuur zijn we in staat om de eigenschappen van een brede range membranen te analyseren en te karakteriseren: van open poreuze tot dichte membranen en van polymere tot keramische membranen. De beschikbare technieken zijn divers: o.a. porometrie (poriën van 0,5-3.000 nm), microscopie (optisch, SEM en FE-SEM), hogedrukgas- en dampscheiding, waterflux en vervuiling van membranen en ion-uitwisseling (IEX) capaciteit en permselectiviteit.

Het EMI bouwt ook customized apparatuur voor de industrie, zoals spinopstellingen, spinkoppen en hogedrukmeetcellen. We werken daarin nauw samen met het Techno Centrum voor Onderwijs en Onderzoek (TCO).

Het EMI heeft daarnaast veel ervaring in consultancy, troubleshooting en training & workshops.

Contact

Het European Membrane Institute Twente (EMI) is gevestigd op het terrein van de Universiteit Twente in Enschede.
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met dr. Tymen Visser, directeur van het EMI Twente: t.visser@utwente.nl
+ 31 (0)53 – 489 5387

Meer informatie over ons instituut is beschikbaar op onze Engelstalige website https://www.utwente.nl/en/tnw/emi