FAQ

Ik heb dyslexie. Wat moet ik regelen?

Ongeveer vijf procent van de UT-studenten heeft dyslexie. Ook andere functiebeperkingen kunnen maken dat er voor het optimaal kunnen studeren aparte voorzieningen nodig zijn. De UT heeft een aantal algemene voorzieningen waarvan je dan gebruik kunt maken.

Doorgeven aan de opleiding

Als je gebruik wilt maken van bepaalde faciliteiten, moet je dit tijdig kenbaar maken bij je opleiding. Je kunt daarvoor contact opnemen met je studieadviseur. Er is een formele verklaring van een arts of psycholoog nodig. Op grond van bijvoorbeeld een dyslexieverklaring en het gesprek met de studieadviseur wordt vastgesteld voor welke faciliteiten je in aanmerking komt. Je kunt daarbij denken aan: extra tijd bij tentamens, tentamen in een groter lettertype, gebruik van hulpmiddelen zoals een laptop, etc. Neem bij het eerste gesprek met de studieadviseur de verklaring dus mee!

Extra faciliteiten bij tentamens

Wil je gebruik maken van extra faciliteiten tijdens tentamens, dan moet je het volgende regelen:

-Schrijf je eerst in Osiris voor het (de) tentamens waaraan je mee wilt doen in.

-Bepaal voor welke tentamens je gebruik wilt maken van extra faciliteiten.

-Stuur vóór de sluiting van de inschrijving voor de Tentamens bevestiging(en) van de inschrijving die je in Osiris hebt gedaan naar Bureau Onderwijszaken: Tentamenbureau-TNW@utwente.nl.

-Geef in de mail per vak (vakcode, tentamendatum) aan van welke faciliteiten je gebruik wilt maken.

-Vervolgens krijg je van BOZ bericht over de tentamenzaal en de tentamentijd. Soms zit je in dezelfde zaal als je medestudenten, waarbij jij langer mag blijven zitten. En soms doe je tentamen in een aparte zaal.


Let op:

-Denk eraan dat je bovenstaande zaken elke tentamenperiode opnieuw moet doorgeven!

-Als je je uitschrijft voor een tentamen, dien je je ook bij het Tentamenbureau-TNW@utwente.nl uit te schrijven voor het gebruik van de aparte faciliteiten !

-Bij vakken waarvoor je je niet via Osiris hoeft in te schrijven voor de tentamens (bijv. bij de veiligheidstoets van Experimenteren 1), neem je zelf contact op met de docent.


Vraag: “Waarom moet ik de faciliteiten voor elke tentamenperiode opnieuw aanvragen?”

Antwoord: Sommige studenten hebben niet bij elk tentamen behoefte aan extra tijd (bijv. niet bij wiskundevakken, maar wel bij een vak als Dynamica). I.v.m. zaalreservering en voorbereiding van de tentamens, moet BOZ/de docent tijdig weten hoeveel studenten gebruik maken van bepaalde faciliteiten.