B3 en Leerstoel voorlichting

In het derde jaar van TN vindt de B3 voorlichting plaats die bestaat uit een Algemene Voorlichting in het tweede kwartiel en een Leerstoelvoorlichting in het derde kwartiel, zie Jaarcirkel TN.

Tijdens de algemene voorlichting wordt ingegaan op de inrichting van het tweede semester van het derde jaar van TN en de organisatorische kant bij afronding van de bachelor en instroom in de master. In het derde kwartiel kan uit een aantal oriëntatievakken gekozen worden die een goed beeld geven van de mogelijkheden in de master APH. Tijdens de algemene voorlichting  worden de verschillende oriëntatievakken gepresenteerd. De presentaties van de Algemene Voorlichting zijn hieronder te vinden. 

Bij de Leerstoelvoorlichting laten alle leerstoelen die deel uitmaken van de UT master Applied Physics hun onderzoek zien. De voorlichting is verspreid over een aantal middagen. Iedere  middag is gereserveerd voor de leerstoelen die vallen onder een onderzoekcluster. Zie indeling Leerstoelvoorlichting

Presentatie Algemene deel B3 voorlichting 
Presentatie Technische Optica
Presentatie Fysische Materiaalkunde
Presentatie Warmte- en Stofoverdracht
Presentatie Computational Physics 1 en 2
Presentatie Inleiding Instrumentatie Computers