Afronding Bachelor en doorstroom Master

Voor de afronding van de Bachelor TN en de doorstroom naar de Master zijn een aantal organisatorische zaken af te handelen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Mobility Online en een aantal Formulieren

  • Het formulier Aanmelden vakkenpakket Bachelor TN is het formulier waarmee de student kan aangeven met welk vakkenpakket hij of zij wil afstuderen. Dit vakkenpakket moet de student voor aanvang van de Bacheloropdracht door de Bachelor Examencommissie TN goed laten keuren.
  • Het formulier Aanmelden Bachelor Examen is het formulier waarmee de student kan aangeven wanneer de student denkt klaar te zijn met al zijn onderdelen voor de Bachelor en geslaagd verklaard kan worden. De datum waarop de student geslaagd is voor de Bachelor TN is gelijk aan de maakdatum van het laatst behaalde resultaat uit de Bachelor. Dit formulier wordt in Mobility Online geüpload bij afronding van de Bacheloropdracht. 
  • Voor de organisatorische zaken rond de Bacheloropdracht wordt gewerkt met Mobility Online. 

Als een student na de Bachelor TN doorgaat met de Master Applied Physics aan de UT dan is de student hiervoor direct toelaatbaar. De ingangsdatum voor de Master (uitgezonderd de maand augustus omdat dit geen inschrijfmaand is) wordt de eerste van de maand na de slaagdatum van de Bachelor. Door in het formulier Aanmelden Bachelor Examen aan te geven dat doorgegaan wordt met de Master APH, wordt nadat de student geslaagd verklaard is de inschrijving van de student automatisch omgezet van Bachelor naar Master. De inschrijving in Studielink moet de student zelf omzetten van Bachelor naar Master. Om met de Master te kunnen beginnen moet voor aanvang van de Master een voorlopig vakkenpakket en planning gemaakt worden. Neem hiervoor contact op met de Studieadviseur TN/APH, Brigitte Tel. Via het plansysteem kan direct een afspraak in de agenda gemaakt worden. 

Indien een student na de Bachelor TN doorgaat naar een andere opleiding aan de UT of een Master opleiding buiten de UT dan is er altijd sprake van een toelatingsprocedure. Zie voor toelaatbaarheid en inschrijving binnen de UT de doorstroommatrix en re-enrolment procedure. Voor toelaatbaarheid en inschrijving buiten de UT moet contact met de desbetreffende Master opgenomen worden. Zie ook: