Eric Bronkhorst Fotografie

TechMed Educatie

Ontdek het TechMed Centrum in de digitale rondleiding

Medisch specialisten merken dat de gezondheidszorg snel verandert. Technisch medische ontwikkelingen spelen een steeds belangrijkere rol in het dagelijks werk. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de zorg? En jezelf trainen in het veilig, efficient en effectief gebruik van medische technologieën? Dan zijn onze praktische nascholingscursussen precies wat je zoekt! TechMed Educatie biedt een breed scala aan modulaire en gepersonaliseerde leerprogramma's voor een grote diversiteit aan zorgprofessionals.

Gepersonaliseerde Levenslang Leren

Ben je benieuwd hoe het is om te studeren bij TechMed Educatie? Opleidingsdirecteur Heleen Miedema geeft je een korte impressie.

Waarom trainen bij het techmed centrum?

Onze scholingen verschillen wezenlijk van die van andere onderwijsaanbieders. Ontdek hier waarom!

 • Profiteer van onze specifieke pedagogische aanpak

  Wij leiden professionals op in het accurate gebruik van medische technologie volgens een specifieke pedagogische aanpak:

  • Wij leiden medische professionals op tot adaptieve experts; professionals die een grondige kennis hebben van medische technologie en in staat zijn te handelen in ongetrainde situaties.
  • In onze programma's streven wij ernaar op te leiden volgens 'Deliberate practice', een manier van opleiden waarbij de lerende de regie over zijn eigen leerproces in handen neemt en voortdurend zijn eigen leerbehoeften en individuele verbeterpunten bepaalt. Wij richten ons daarom op de individuele leerling en zijn of haar specifieke leerbehoeften en moedigen autonomie en verantwoordelijkheid aan in gepersonaliseerde leertrajecten.
  • Ons simulatieonderwijs biedt een veilige en beschermde leeromgeving. Dit stelt professionals in staat om op een veilige en rustige manier te trainen, te leren van hun fouten op basis van gerichte feedback, voortgang en resultaten te monitoren en hun eigen competentie te beoordelen met behulp van feedback van meerdere bronnen. Op deze manier zorgen we ervoor dat studenten hun nieuwe kennis en vaardigheden gemakkelijk kunnen toepassen in de klinische praktijk.

  Daarom hebben we een duurzame vorm van gepersonaliseerd onderwijs gecreëerd met een sterke basis in E-learning, specifieke trainingsopdrachten en toetsing in een gesimuleerde omgeving. Dit stelt de lerende in staat om specifieke vooraf bepaalde doelen te bereiken in een persoonlijk proces. Om de resultaten van professionele medische teams te verbeteren, bieden we ook onderwijs- en leerprogramma's in teamverband aan.

 • Onderwijs jezelf met onze brede technisch-medische expertise

  Binnen ons Technisch Medisch Centrum is brede, wetenschappelijke kennis op het gebied van medische technologie aanwezig. Op basis van deze enorme hoeveelheid kennis, in combinatie met onze onderwijskundige knowhow en expertise, ontwikkelen we de inhoud van onze cursussen.

 • Profiteer van ons enorme medische netwerk

  Het Technisch Medisch Centrum beschikt over een uitgebreid medisch netwerk, waarin medisch specialisten van alle academische en topklinische ziekenhuizen in Nederland en verenigingen van diverse medische beroepsgroepen zijn vertegenwoordigd. Daardoor kunnen wij ons onderwijs inrichten op basis van vragen uit de praktijk. En de onderwijsprogramma’s in samenwerking met onze doelgroepen ontwikkelen. Dit zorgt ook voor een perfecte aansluiting tussen onze cursussen en bestaande onderwijsprogramma's voor medische professionals. Bovendien zijn we verbonden met meerdere grotere en kleinere medisch-technische bedrijven, wat ons de mogelijkheid geeft om de beschikbare technologie binnen het simulatiecentrum specifiek en gericht in te zetten.

 • Ontwikkel jezelf tot een adaptieve zorgprofessional

  Als grondlegger van de opleiding Technische Geneeskunde hebben wij vele jaren ervaring met het opleiden van adaptieve zorgprofessionals in het veilig, efficiënt, effectief en innovatief gebruik van medische technologie. Inmiddels is ons opleidingsportfolio volgens dezelfde opleidingsnormen uitgebreid naar andere medische beroepen.

 • Train jezelf in onze veilige klinische simulatieomgeving

  Deelnemers kunnen gebruik maken van ons simulatiecentrum met ultramoderne faciliteiten. Wij stimuleren een voortdurende wisselwerking tussen het oefenen in een gecontroleerde leeromgeving en het toepassen en verfijnen van nieuwe kennis en vaardigheden in een klinische context. Onze opleidingsprogramma's bestaan uit beknopte modules waarin een specifiek onderwerp of vaardigheid de basis vormt van de module. Modules bouwen op elkaar voort, en bestaan uit een integratie van theorie en toepassing inclusief directe en zinvolle feedback.

 • Profiteer van onze 'High Tech, Human Touch' aanpak

  Door onze High Tech Human Touch filosofie combineren wij toonaangevende wetenschap en technologie met gedragswetenschappen en een sterke focus op valorisatie. Het is onze drive om aan te sluiten bij de echte uitdagingen van patiënten, professionals en de industrie in het algemeen.

Cursusaanbod

Als universitair technisch medisch centrum bieden wij academisch gecertificeerde cursussen aan, maar faciliteren wij ook opleidingsprogramma's voor een grote verscheidenheid aan belanghebbenden door onze onderwijsfaciliteiten en kennis te delen.

Partners

Binnen TechMed Education werken we nauw samen met ziekenhuizen, medische beroepsverenigingen en de MedTech industrie. Samen bieden we een breed scala aan cursussen voor professionals, waarbij we de hoogste kwaliteit en de beste aansluiting op de gebruikerseisen garanderen.

Contact

M.E. Hahnen - Florijn (Marije)
Programma-manager Lifelong Learning @ TechMed Centre