BIG Herregistratie

HERREGISTRATIE WET BIG VOOR TECHNISCHE GENEESKUNDE

Technisch Geneeskundigen wiens BIG-registratie binnenkort verloopt en waarvan de werkzaamheden in de afgelopen tijd niet voldoen aan de geldende critiria van de herregistratie-eisen, zoals verwoord door de NVvTG, kunnen zich aanmelden voor een apart herregistratietraject. De Universiteit Twente heeft de erkenning gekregen van VWS om een scholing- en toetsingstraject aan te kunnen bieden. Na een positief resultaat van deze toets kan de deelnemer zich alsnog inschrijven in het BIG-register. Omdat het een individueel traject betreft, wordt per deelnemer maatwerk geboden. Na inschrijving en betaling ontvang je persoonlijke informatie voor deelname en de bijbehorende procedure. De formele toetsing vindt plaats in het Technisch Medisch Centrum van de Universiteit Twente.

Klik hier voor meer informatie vanuit VWS betreffende de vereisten voor een herregistratie BIG. 

TOELICHTING OPZET SCHOLING EN TOETSING

Het traject bestaat uit een theoretische toets en een vaardigheden toets van het TG masterniveau. Het traject kent een gelaagde opzet; een positieve afronding van je theorietoets is voorwaardelijk om deel te mogen nemen aan de vaardighedentoets.

DE THEORIETOETS

Na aanmelding voor dit traject wordt op basis van je afstudeertrack (MSS of MII) een set aan oefenvragen (proeftoets) aangeboden om te checken of je TG kennis nog up to date is en om kennis te nemen van het soort vragen. Daarnaast is er een mogelijkheid tot specifieke bijscholing. De vragen in de proeftoets en theorietoets betreffen de stof uit de theorievakken uit het huidige eerste masterjaar. Bijscholing is mogelijk in de vakken die destijd nog niet tot het curriculum behoorden maar in de loop van de tijd in het programma zijn opgenomen zoals Data Sciences of Machine Learning. De proeftoets kan gewoon vanuit huis in eigen tijd worden gemaakt. Na afronding van de proeftoets heb je een beeld op welke gebieden jij je kennis nog moet bijspijkeren voordat je de theorietoets kunt afleggen.

Als je op basis van de proeftoets en eventuele bijscholing vindt dat je klaar bent voor de theorietoets kun je je melden voor een toetsdag in het Technisch Medisch Centrum. Je krijgt op deze dag van de TG-mastervakken uit jouw mastertrack (MII of MSS) meerkeuzevragen aangeboden om aan te tonen dat jouw kennis op het TG masterniveau zit. 

Met een voldoende resultaat mag je vervolgens deelnemen aan de vaardighedentoets. 

DE VAARDIGHEDENTOETS

Aansluitend op jouw werkervaring of persoonlijke voorkeur ontvang je een eigen casus waarmee je TG-vaardigheid wordt getoetst. Aan de hand van deze klinische casus worden drie aspecten beoordeeld:

  1. toepassing van de TG kennis in een klinisch vraagstuk,
  2. patiënt-benadering/professioneel gedrag en
  3. technisch medische vaardigheden.

De vaardighedentoets vindt ook plaats in het Technisch Medisch Simulatiecentrum en wordt beoordeeld door een docent/ technoloog, een docent/medicus en een docent Professioneel Gedrag.

CANVAS LEEROMGEVING

Na aanmelding en betaling voor het herregistratie traject krijg je toegang tot onze Canvas online leeromgevingen met onder andere:   

INSCHRIJVING EN KOSTEN 

Het bedrag voor het herregistratietraject is € 1.150,00

Na inschrijving en betaling bent u officieel deelnemer van dit traject. De aanmelding dient via het formulier Inschrijving BIG herregistratie plaats te vinden.

De theorietoets wordt elk academisch jaar 2x afgenomen in het Technisch Medisch Centrum.
De komende toetsdag is: 17 februari 2023. Schrijf je met deze link Inschrijving theorietoets in.

Na het slagen voor de theorietoets ontvang je binnen 6 weken een uitnodiging voor het afleggen van de vaardigheidstoets. 

Contact

TechMed Academy / Technohal (nr. 18)
Hallenweg 5
7522 NH ENSCHEDE
Nederland
E-Mail: Techmedacademy@utwente.nl
Telefoonnummer: 053-4898401
Routebeschrijving: https://www.utwente.nl/en/techmed/downloads/techmed-route.jpg