UTTechMed CentrumOnderwijsTechMed AcademyScholingenPraktische stralingsveiligheid tijdens interventies

Praktische stralingsveiligheid tijdens interventies

In deze scholing leer je een goede afweging te maken tussen enerzijds een goede beeldkwaliteit versus anderzijds de bijkomende stralingsbelasting voor zowel patiënt als personeel.

Het gebruik van (röntgen)straling tijdens interventies levert extra informatie op die cruciaal is voor de interventie, maar er moet ook zorgvuldig mee omgegaan worden. De specialist maakt altijd een afweging tussen beeldkwaliteit en stralingsbelasting voor zowel de patiënt als het personeel op de interventiekamer. In deze scholing leren we je om deze afweging te maken en laten we je ervaren op welke aspecten t.a.v. beeldkwaliteit en stralingsveiligheid jij zelf als medisch specialist invloed hebt. 

VOOR WIE

Deze training is bedoeld voor medisch specialisten die interventies uitvoeren onder doorlichting. Te denken valt aan vaatchirurgen, traumachirurgen, interventiecardiologen en interventieradiologen*. Voor andere doelgroepen zoals angiolaboranten of OK-assistenten kan deze scholing op maat worden gemaakt. 

* Nb. Deze scholing is geen vervanging van de verplichting cursus ‘Stralingsveiligheid Medisch Specialist’, maar kan worden ingezet als nascholing om in te gaan op praktijksituaties, of als voorbereiding op deze cursus.

LEERDOELEN

Aan het einde van deze scholing ben je in staat om een zo goed mogelijke afbeelding te maken met zo min mogelijk stralingsbelasting voor patiënt en medewerkers. 

 • Leerdoelen
  • Kun je de verschillende aspecten van beeldkwaliteit benoemen, zoals SNR, contrast, resolutie, scherpte en helderheid;
  • Kun je de beeldinstellingen en positionering (laten) aanpassen om de verschillende aspecten van beeldkwaliteit gericht te beïnvloeden;
  • Weet je welke beeldinstellingen of post-processing je via de klinisch fysicus of fabrikant kunt laten aanpassen om de beeldkwaliteit te verbeteren;
  • Begrijp je hoe deze beeldinstellingen en positionering bijdragen aan de hoeveelheid straling waaraan patiënten en medewerkers worden blootgesteld;
  • Kun je aanpassingen doen aan de opstelling in de interventiekamer/hybride OK om de stralingsbelasting voor medewerkers te verminderen

PROGRAMMA

Tijdens deze scholing ga je op de hybride operatiekamer van het TechMed Centrum in kleine groepen aan de slag om zo zelf de optimale balans te vinden tussen beeldkwaliteit en stralingsveiligheid in een gesimuleerde omgeving. Je wordt begeleid om deze ervaring te vertalen naar je eigen klinische praktijk.

Deze scholing bestaat uit 2 onderdelen:

 • E-Learning: circa 5u

  De e-learning is vormgegeven in Canvas en bestaat uit twee hoofdthema’s: beeldkwaliteit en stralingsveiligheid.

  Beide onderdelen starten met een pre-test om te kijken wat je al weet binnen dit vakgebied en de onderdelen zijn er vooral op gericht om je te laten ontdekken wat je praktisch zelf kunt doen om de beeldkwaliteit dan wel stralingsbelasting te verbeteren.

  In de e-learning is inbegrepen één uur ondersteuning van een vakdocent op afstand, in geval van inhoudelijke vragen of bij behoefte aan extra uitleg.

 • Praktijksessie: 2 x 1,5u

  Tijdens twee sessies op de hybride operatiekamer van het TechMed Simulatiecentrum worden kennis en begrip uit de e-learning vervolgens praktisch gemaakt. In een kleine groep ga je aan de slag om de beeldkwaliteit van verschillende fantomen stap voor stap te verbeteren; te leren hoe je hierbij informatie krijgt over de gebruikte hoeveelheid straling en te ervaren wat de invloed is op stralingsbelasting voor patiënt en medewerkers. Ook krijg je de mogelijkheid om zelf praktijksituaties in te brengen en na te bootsen in onze klinisch realistische omgeving.

AANVULLENDE INFORMATIE

INTAKEGESPREK

Om goed aan te sluiten bij het startniveau en de leerbehoefte van iedere deelnemer voeren we na inschrijving met iedere deelnemer een intakegesprek. Zo krijgen wij een goed beeld van de leervragen en kunnen wij de inhoud daar op aan laten sluiten.

AANMELDING 

De richtprijs voor deze scholing, afhankelijk van evt. specifieke of aanvullende wensen, is per deelnemer €400 (Inclusief catering en BTW.)  De scholing biedt ruimte voor max. 6 deelnemers in de praktijksessies. De uitvoeringsdatum wordt altijd in overleg vastgesteld.

Voor het volgen van deze scholing zijn verschillende uitvoeringsvarianten mogelijk. Je kunt je individueel inschrijven of als (multidisciplinaire) groep. Hierbij wordt in een natuurlijk team getraind, rechtdoend aan een ieders rol en verantwoordelijkheden.

Aanmelding of een vraag?
Neem contact op

Contact

TechMed Academy / Technohal (nr. 18)
Hallenweg 5
7522 NH Enschede
Nederland
E-mail: techmedacademy@utwente.nl
Telefoonnummer: +31 (0)53 489 8401
routebeschrijving: https://www.utwente.nl/en/techmed/downloads/techmed-route.jpg