Zie Cursussen

Wetenschappelijk programmeren in Python 2020

Wetenschappelijk programmeren in Python 2020

Python is een programmeertaal die steeds populairder wordt in de wetenschap. De taal is open source en gratis beschikbaar, en helpt daarom om wetenschappelijke resultaten eenvoudiger reproduceerbaar te maken. Python is ontworpen om eenvoudig leesbaar te zijn, wat het leuk maakt om mee te werken. Tegelijkertijd is het een erg krachtige programmeertaal. Het heeft goede interoperabiliteit met andere talen en veel (wetenschappelijke) bibliotheken zijn gratis beschikbaar. Als je kan programmeren met Python kan je veel wetenschappelijke problemen oplossen, maar bijvoorbeeld ook je wetenschappelijke code doorontwikkelen tot een prototype of product.

De voertaal van deze cursus is Engels. Meer informatie vind je daarom op de Engelse website