Arthur Veugelers - UT/TechMed Centre

Zie Cursussen

CASH-3 Vasculair oktober 2020 (Algemeen)

CASH-3 vasculair in het Techmed simulatiecentrum

CASH-3 Vasculair is een trainings- en toetsingscursus voor vaatchirurgie die zeer geschikt is als voorbereiding op het Europese vaatexamen. In het najaar van 2011 heeft de eerste cursus plaatsgevonden als begin van een "state of the art" tweedaagse opleiding voor de vasculaire thema's binnen SCHERP. Sindsdien verwelkomen wij ieder jaar arts-assistenten vaatchirurgie voor een tweedaags intensief programma. Voor de 5e jaars op 7 en 8 oktober en voor de 6e jaars op 8 en 9 oktober 2020, vindt de tiende editie van de CASH-3 Vasculair plaats. 

De cursus is opgezet door:

Wat staat centraal?

  • De 7 vasculaire SCHERP thema's
  • Praktische leerdoelen op niveau A tot en met E.
  • Invulling werkstations, verzorgd door meer dan 20 vaatopleiders
  • Veelzijdig programma van vier dagdelen.

Hypermoderne apparatuur

Om de AIOS te toetsen op de bij het werkstation behorende typische klinische situaties, zijn in het TechMed Simulatiecentrum verschillende leermiddelen beschikbaar:

  • Geavanceerde virtual reality endovasculaire en open repair simulatoren
  • Simulatiepatiënten
  • Diagnostische modaliteiten, zoals duplex en C-boog
  • E-Iearning modules ter voorbereiding op elk werkstation

De kennis en vaardigheden van de individuele AIOS-differentiant vaatchirurgie worden door de faculty van elk werkstation beoordeeld en komen in het Digitale Competentiegerichte Opleidingsportfolio chirurgie van elke AIOS.

Naast de werkstations zijn er plenaire sessies, waar gerenommeerde sprekers uw aandacht "outside the vascular box" vast weten te houden.

Impressie CASH-3 Vasculair oktober 2015