Arthur Veugelers - UT/TechMed Centre

CASH-3 Vasculair (Algemeen)

Ontdek het TechMed Centrum in de digitale rondleiding

CASH-3 VASCULAIR

De CASH-3 Vasculair is een verplicht onderdeel binnen de opleiding tot vaatchirurg waarin de zeven vasculaire thema’s van SCHERP worden getraind en getoetst

De CASH-3 Vasculair bestaat dan ook uit een scholingsgedeelte, dat gedurende de gehele differentiatiefase plaatsvindt, en uit een afsluitende examendag aan het einde van de opleiding tot vaatchirurg.

De scholing bestaat uit:
- E-learning en case based diagnostische toetsen per vasculair SCHERP thema;
- Klinische training in de eigen praktijk
- Vier trainingsdagen in het TechMed Simulatiecentrum:
       o    Per trainingsdag worden aan de hand van casuïstiek en met state-of-the
             art klinische apparatuur en simulatoren de kennis en vaardigheden van twee
             thema’s van SCHERP getraind;
      o     Per trainingsdag worden de workshops van twee of drie sponsoren doorlopen;
      o     Per jaar wordt één van de trainingsdagen afgesloten door een out-of-the box
             spreker;
      o     Per jaar wordt één van de trainingsdagen afgesloten door een gezamenlijk diner.

Na het doorlopen van de vier trainingsdagen kan de AIOS deelnemen aan de jaarlijkse examendag in oktober. Op de examendag wordt de AIOS steekproefsgewijs getoetst op de vasculaire thema’s van SCHERP, waarbij gelet wordt op:
- Kennis
- Klinisch redeneren
- Vaardigheden.

Deelname aan de trainingsdagen en het behalen van de summatieve toetsing is verplicht voor het verkrijgen van het NVvV vaatcertificaat. 

Organisatie
De CASH-3 Vasculair scholing en examinering is opgezet en wordt georganiseerd door:
- Commissie Opleiding Vaatchirurgie (COV)
- Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV)
- TechMed Simulatiecentrum, Universiteit Twente.

De dagelijkse gang van zaken wordt geregeld door de projectgroep, bestaande uit een afvaardiging van de organisatoren. De projectgroep is te bereiken via TechMedAcademy@utwente.nl

Vragen over de kwaliteit(sborging) van het examen, uitstel van het examen of geschillen kunt u rechtstreeks richten tot de examencommissie van de CASH vaten.

Inschrijving en kosten
De kosten voor de totale CASH-3 Vasculair bedragen €3750,-. In deze deelnameprijs zijn de volgende kosten opgenomen:
- Toegang tot de online leeromgeving van de CASH-3 Vasculair;
- Gebruik van de TechMed-faciliteiten, -simulatoren en -middelen gedurende de vier
   trainingsdagen en de examendag;
- De ontwikkelkosten van de onderwijsmodules;
- De catering gedurende de dagprogramma’s;
- De convocatiegelden voor de aanwezige faculty/opleiders vaatchirurgie.

Bij inschrijving wordt u gevraagd om de helft (€1875,-) van de CASH-3 Vasculair kosten direct per internetbankieren te voldoen. Twaalf maanden na inschrijving ontvangt u een link voor betaling van de tweede termijn (€1875,-)

Na inschrijving krijgt u toegang tot de online leeromgeving (Canvas) waar u gedetailleerdere informatie krijgt over het CASH-3 Vasculair programma en u kunt aangeven welke thema’s u op welke trainingsdag wilt volgen. Per trainingsdag schrijft u zich in voor twee thema’s. De planning maakt u bij voorkeur aan het begin van uw differentiatie (al dan niet samen met uw opleider), maar tot vier maanden voor de specifieke trainingsdag kunt u uw deelname nog wijzigen of annuleren.

De (voorlopige) data voor de trainings- en examendagen in 2021 en 2022 zijn.

Vrijdag 8 oktober 2021

Training

Vrijdag 14 januari 2022 is 7 juli 2022

Training

Vrijdag 8 april 2022

Training

Vrijdag 8 juli 2022

Training

Donderdag 6 oktober 2022

Examen

Vrijdag 7 oktober 2022 (voorlopig)

Training

Vrijdag 13 januari 2023 (voorlopig)

Training

Vrijdag 31 maart 2023 (voorlopig)

Training

Vrijdag 7 juli 2023 (voorlopig)

Training

Donderdag 5 oktober 2023 (voorlopig)

Examen

Schrijf u hierin voor het CASH-3 Vasculair programma. 

Inschrijvingen Cash-3 Vasculair
Meld aan!

Impressie CASH-3 Vasculair