UTTechMed CentrumNieuwsProfessor Verdonschot wordt wetenschappelijk directeur MedTechNL

Professor Verdonschot wordt wetenschappelijk directeur MedTechNL

Wetenschappelijk directeur van het Technisch Medisch Centrum, prof.dr.ir. Nico Verdonschot, is benoemd tot Wetenschappelijk Directeur van MedTechNL. Daarmee zal Nico terugtreden als wetenschappelijk directeur van het TechMed Centrum, waar hij de afgelopen vier jaar leiding aan heeft gegeven.

MedTechNL is een landelijk consortium van meer dan tweehonderdvijftig partners dat werkt aan een ambitieus nationaal plan voor medische technologie. Dit breed gedragen programma (BGP) van de Kennis- en Innovatieagenda Sleuteltechnologieën van Topsector Hightech Systemen & Materialen (HTSM) richt zich op de verbetering van de kwaliteit, bemensbaarheid en betaalbaarheid van gezondheid en zorg in Nederland. Onlangs is er een Groeifondsaanvraag gedaan gericht op preventie en vroegtijdige diagnose, behandeling binnen een ziekenhuis met minimale schadelast en het monitoren en behandelen van patiënten in hun eigen leefomgeving.

Dat Nico Verdonschot leiding gaat geven aan dit landelijke programma is een mooie kans voor het TechMed Centrum en de UT om goed verbonden te zijn met dit landelijk programma. Het biedt een enorm netwerk van samenwerkingspartners waar ook de UT mee werkt of mee zou kunnen gaan werken. Zo zijn in MedTechNL momenteel de Nederlandse UMC's, drie technische universiteiten (TuD, TU/e en UT), de Nederlandse hogescholen, TNO, de Topsectoren LSH en HSTM, de acht regionale ontwikkelingsmaatschappijen, NWO, ZonMw, IMDI, EZK, Philips, FME en een groot aantal (kleine en grote) bedrijven actief. Tevens is er een sterke interactie met beleidsmakers zoals VWS, ZorgInstituut Nederland, Nederlandse Zorgautoriteit en patiëntenverenigingen.

Vinod Subramaniam, CvB voorzitter van de UT, zegt het volgende namens het CvB over het vertrek van Nico: “Uiteraard is het altijd jammer om mensen met zo’n staat van dienst als Nico te zien vertrekken. Hij heeft veel voor de UT en voor de ontwikkeling van het TechMed Centrum betekend. We zijn er ook trots op dat iemand van zijn kaliber na zijn periode bij de UT een dergelijk landelijk programma mag gaan trekken. We zetten in op een blijvende goede onderlinge verbinding en blijven van elkaars netwerk deel uitmaken. Dat biedt ook voor de UT mooie kansen tot relevante samenwerking met de industrie en maatschappelijke partijen.”

Het College van Bestuur wenst Nico veel succes in zijn nieuwe functie. De procedure voor het vinden van een nieuwe wetenschappelijk directeur voor het TechMed Centrum wordt op korte termijn in gang gezet.

drs. B.G. Lankhaar (Bertyl)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)