Zie Nieuws

Zeer hoge therapietrouw voor diabetesmedicatie bij Twentse diabetespatiënten

Diabetes is een van de meest voorkomende ziektes in Nederland. In Nederland zijn meer dan 1 miljoen mensen met diabetes type 2. Diabetes type 2 ontstaat vaak op wat oudere leeftijd en gaat gepaard met veel hart- en vaataandoeningen. Ter voorkoming hiervan is de juiste inname van medicatie van groot belang, evenals een gezonde leefstijl. Geneeskunde student Jelle Beernink (Universiteit Utrecht) onderzocht, onder begeleiding van hoofdonderzoeker Prof. Goos Laverman aan de UT, de therapietrouw bij Twentse patiënten. De resultaten van het onderzoek zijn deze week online gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Diabetes Care’. Beernink: “Ons onderzoek laat zien dat Twentse patiënten zeer trouw zijn in het innemen van hun medicatie voor diabetes type 2.” 

Prof. dr. G.D. Laverman Goos Laverman
“Hoe het komt dat de therapietrouw zo hoog is? We denken dat het feit dat apotheken in Nederland medicatie meestal automatisch afleveren hieraan bij draagt.”
Prof. dr. G.D. Laverman Goos Laverman

Beernink vond dat de inname van diverse middelen, waaronder bloedglucose verlagende middelen en bloeddrukverlagers boven de 90% was -wat als zeer hoog wordt beschouwd. Dat de juiste inname van medicatie van groot belang is, werd in dit onderzoek opnieuw onderstreept, aangezien de kleine groep mensen die de medicatie niet goed bleek in te nemen, meer te kampen had met hart-/vaatproblemen. 

De therapietrouw werd bepaald met een nieuwe methode, “liquid chromatography–tandem mass spectrometry”. Met behulp van deze techniek wordt de aanwezigheid van medicatie in de urine aangetoond.   

Hoofdonderzoeker Goos Laverman, internist-nefroloog en hoogleraar aan de UT (Technisch Medisch Centrum): “We weten dat het voor mensen met diabetes type 2 moeilijk is om een gezonde leefstijl aan te houden. Maar de hoge trouw bij het innemen van medicatie laat zien dat de patiënten duidelijk gemotiveerd zijn om hun gezondheid te verbeteren. Hoe het komt dat de therapietrouw zo hoog is? We denken dat het feit dat apotheken in Nederland medicatie meestal automatisch afleveren hieraan bij draagt. Door de metingen in de urine hebben we objectief vast kunnen stellen dat de afgeleverde medicatie ook echt wordt ingenomen.”

Meer informatie

Het onderzoek is uitgevoerd door geneeskunde student Jelle Beernink. Om de therapietrouw te bepalen werd door ZGT en Universiteit Twente (vakgroep EEMCS) samengewerkt met onderzoekers van de Universiteit van Leicester (VK), die de aanwezigheid van medicatie in de urine hebben gemeten in 468 deelnemers aan het “Diabetes and Lifestyle Cohort Twente” (DIALECT). Contactpersoon voor meer informatie, Jelle Beernink, j.m.beernink@students.uu.nl

drs. M.M.J. van Hillegersberg - Hofmans (Martine)
Persvoorlichter (aanwezig, ma, di, do)