Zie Nieuws

In Memoriam: Stijn Hamers

Met grote verslagenheid en droefheid hebben we kennis genomen van het plotselinge overlijden van onze bachelorstudent Stijn Hamers. Hij overleed op 1 april 2021. Stijn werd slechts 20 jaar.

Stijn was derdejaars bachelorstudent Biomedisch Technologie. Wij waardeerden Stijn als een betrokken, sociale en actieve student. We merkten dat zowel medestudenten als docenten graag met hem samenwerkten omdat hij altijd bereid was om te helpen en voor anderen klaarstond.

We zullen Stijn, zijn familie, en naasten in onze gedachten houden. We betuigen onze oprechte deelneming in deze tijd van groot verlies.

Jennifer Herek
Decaan faculteit Technische Natuurwetenschappen

Katja Haijkens
Opleidingsdirecteur Biomedisch Technologie