Zie Nieuws

Impuls voor innovatief Kankeronderzoek UT

KWF Kankerbestrijding, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) trekken samen 5,4 miljoen euro uit voor acht nieuwe kankeronderzoeksprojecten waarbij technische en medische wetenschappers samenwerken. Onderzoekers prof. dr. Miriam Vollenbroek en prof. dr. Leon Terstappen van de Universiteit Twente zijn projectleider bij twee van de in totaal acht projecten. Prof. dr. Sabine Siesling van de UT en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) leidt daarnaast een onderdeel van een derde project.

PARTNR

Vollenbroek is projectleider van PARTNR “Personalized Cancer Treatment and care platform”. Bij dit project gaat het om data-gedreven aanpak tegen vermoeidheid bij borstkanker. Hierbij wordt zelflerende software gebruikt om kwaliteit van leven bij vrouwen met borstkanker te verbeteren. Door hun medische gegevens te combineren met gegevens over dagelijks functioneren, kunnen op die manier passende aanbevelingen worden gedaan om kanker-gerelateerde vermoeidheid beter te behandelen. Vollenbroek en dr. Annemieke Witteveen pakken samen met  prof. dr. Hermie Hermens en prof. dr. Sabine Siesling de verschillende onderdelen van het project op met betrokkenen uit vier verschillende vakgroepen binnen het Personalized eHealth Technology onderzoeksprogramma van de UT. Buiten de UT werken ze samen met de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), UMC Groningen, UMC Utrecht, het Roessingh, het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het Helen Dowling Institute (HDI). Ook zijn de bedrijven Ivido, Evidencio en Roessingh Research and Development (RRD) betrokken.  

PICTURES

Terstappen is projectleider van PICTURES, een samenwerking tussen de UT, Erasmus MC, de UT start-up VyCAP en het Italiaanse bedrijf Menarini. Bij dit bedrijf worden technieken ontwikkeld om medicijnen te testen op kankercellen van de individuele prostaatkanker patiënten om zo de meest effectieve medicijnen te kunnen toedienen. Hormoontherapie helpt bij veel patiënten met uitgezaaide prostaatkanker om de ziekte onder controle te houden, maar er zijn ook gevallen waarbij de tumor resistent wordt tegen de behandeling. In dit project wordt een bloedtest ontwikkeld die voorspelt of de tumor resistent zal worden. In dat geval kan namelijk snel worden doorgeschakeld naar andere behandelingen. Terstappen: “Door het project Pictures hopen we in de toekomst de effectiviteit van medicijnen te kunnen testen op de kankercellen van de individuele patiënt om zo de meest effectieve behandeling te kunnen geven”.

AMICUS

Siesling is als leider van een onderdeel van een derde project AMICUS “AI in Medical Imaging for novel Cancer User Support” betrokken samen met dr. Erik Koffijberg en dr. Kees Slump. De projectleiding ligt bij prof. Andre Dekker, Universiteit Maastricht. Andere betrokken instellingen zijn o.a. het UMCG, Universiteit van Tilburg, IKNL en Ziekenhuisgroep Twente. Bij dit project gaat het om beeldvormende technieken (zoals MRI- en PET-scans) die een belangrijke bron voor behandelkeuzes vormen. Er wordt een technologie ontwikkeld waarmee grote hoeveelheden beelden uit diverse ziekenhuizen kunnen worden geanalyseerd zonder de privacy van patiënten te schenden. Siesling: “In het AMICUS project streven we naar het verbeteren van het gebruik van beeldvorming met AI. Hiermee beogen we de organisatie en (kosten)effectievere inzet van diagnostiek en behandeling voor kankerpatiënten in de dagelijkse praktijk te stimuleren.”

Nieuwe perspectieven

Het doel van de samenwerking tussen NWO en KWF is oncologische kennis verbinden met de innovatiekracht van de technische onderzoekers en bedrijven. In totaal zijn ruim 20 bedrijven en organisaties betrokken bij de onderzoeksprojecten.  Zie ook het overzicht van alle gehonoreerde projecten. Binnen de UT vallen deze projecten binnen het domein van het Technisch Medisch Centrum.

drs. M.M.J. van Hillegersberg - Hofmans (Martine)
Persvoorlichter (aanwezig, ma, di, do)