Zie Nieuws

Twaalf vacatures voor TOPFIT Citizenlab

Mensen actief betrekken bij onderzoek naar zorg, welzijn en gezondheid, dat is het doel van TOPFIT Citizenlab. In het driejarige onderzoeks- en innovatieprogramma werken Twentse burgers, zorgprofessionals, gemeenten en bedrijven samen met wetenschappers van de UT en het Saxion aan het ontwikkelen en inzetten van technologische innovaties voor zorg, welzijn en gezondheid. Hiervoor worden maar liefst twaalf nieuwe collega’s gezocht bij de UT en Saxion.

TOPFIT Citizenlab

Hoe geef je personen een actievere rol bij onderzoek op gebied van zorg, welzijn en gezondheid? Het is een van de grote vragen waar onderzoekers in het onderzoeks- en innovatieprogramma TOPFIT Citizenlab mee bezig gaan. Mensen komen steeds centraler te staan met betrekking tot hun rol in eigen gezondheid en welbevinden. Waar de patiënt vroeger een vrij passieve rol had in medisch onderzoek en de zorg voor hem of haar werd georganiseerd, is er een ontwikkeling gekomen naar meer ‘shared-decision making’ en patiënten die actief hun gezondheid bewaken. Tegenwoordig is er behoefte aan personen die meedenken over onderzoek in de gezondheidszorg en hier zelf actief aan bijdragen of dit zelf uitvoeren. “Hoewel mensen op verschillende manieren steeds meer regie krijgen over hun ziekte en de zorg, is het nog wel de vraag hoe je hen veel actiever betrekt bij het onderzoek hiernaar”, vertelt projectleider Renske van Wijk.

Citizen science in de gezondheidszorg

Het is de eerste keer in Nederland dat er op zo’n grote schaal aan ontwikkeling van citizen science in de gezondheidszorg wordt gedaan. Citizen science is onderzoek waarin niet-wetenschappers een actieve (tot zelfs sturende) rol hebben. Binnen andere onderzoeksgebieden wordt citizen science al vaker toegepast. Bekende voorbeelden zijn de citizen science onderzoeken naar biodiversiteit van Naturalis, zoals Nederland Zoemt. Naast dat het een enorme hoeveelheid data oplevert is het een manier om mensen te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek.

Het onderzoek naar en de ontwikkeling van een citizen science methode op gebied van technologie innovatie voor een betere gezondheid staat nog in de kinderschoenen. In TOPFIT Citizenlab wordt dit vormgegeven aan de hand van een aantal pilots. Daarbij is de situatie van de deelnemende burgers telkens het vertrekpunt.

In de pilot over leefstijlinterventies bij personen met diabetes staat bijvoorbeeld de gezondheidssituatie centraal, maar in de pilot over mantelzorg is de werkomgeving het vertrekpunt. In de pilot over de HandScan voor reuma is juist de rol van de burger bij technologie ontwikkeling het centrale thema.

Directeur van het DesignLab (Universiteit Twente) Sabine Wildevuur vertelt: “Het TOPFIT Citizenlab maakt daadwerkelijk een persoonsgestuurde aanpak van gezondheid mogelijk. Het is de eerste keer in Nederland dat op zo'n grote schaal vanuit verschillende perspectieven citizen science op het gebied van gezondheid en welzijn wordt onderzocht, waarbij de persoon centraal staat.”

Lector verpleegkunde (Saxion Hogeschool) Jan Jukema bevestigt dit: “Het is uniek om op deze schaal met en voor burgers aan preventie en gezondheid te werken. Dit project past perfect bij Saxion met studenten en praktijkgerichte onderzoekers in zowel zorg en welzijn als technologie.”

Regiodeal Twente

Het Citizenlab is mede mogelijk gemaakt in het kader van de Regio Deal Twente. De deal bestaat uit bijdragen vanuit de regio, het rijk en de provincie die in de Twentse economie worden gestoken. “Omdat we dit echt als regioproject doen, werken we samen met een zeer brede groep partners; zowel de ‘driehoek’ kennisinstellingen (ROC, Saxion en de UT), als diverse zorginstellingen, publieke organisaties en bedrijven”, vertelt van Wijk.

Vacatures

Dankzij de deal komt er geld vrij voor twaalf vacatures, zes bij de UT en zes bij Saxion. ”Het gaat bij de universiteit onder andere om postdoc posities met betrekking tot de filosofie en ethiek van citizen science, implementatie en optimaal gebruik van zorgtechnologie, maatschappelijk verantwoord innoveren, en data science” aldus van Wijk. “Bij de hogeschool zijn het posities als (hoofd)docent/onderzoekers, onder andere om drie type citizen labs te realiseren en bij- en nascholing te ontwikkelen rondom het omgaan met innovatieve technologie. Een belangrijke opdracht is dat de nieuwe collega’s samen met elkaar en met de Twentse burgers aan het werk gaan om een fundamentele bijdrage te leveren aan citizen science op gebied van gezondheid en welzijn, maar ook om de gezondheid in de regio te verbeteren. Twente vormt daarmee een unieke experimenteer omgeving voor dit onderwerp!”

Wil je meer weten over de vacatures of direct solliciteren? Ga dan naar de vacaturesite van de UT of de website van Saxion.