TechMed Proeftuin

Proeftuin Faciliteiten

Binnen de TechMed Proeftuin biedt de Universiteit Twente de faciliteiten van het ECTM aan voor het testen van medische innovaties in verschillende stadia van ontwikkeling. Hieronder volgt een beknopt overzicht van deze faciliteiten

Gesimuleerde Operatiekamer
De operatiekamer van het ECTM is voorzien van een variëteit aan medische apparatuur en kan qua inrichting aangepast worden aan de wensen van de gebruiker. Ook kunnen (gebruiks)testen opgenomen geëvalueerd worden door middel A/V opnames in een gesloten systeem. De OK beschikt onder meer over een Brainlab Buzz-systeem, een VectorVision navigatiesysteem, een Karl Storz endoscopietoren, verschillende instrumentaria voor orthopedie, algemene chirurgie etc.

Gesimuleerde Intensive Care
De Intensive Care van het ECTM is uitgerust met een Dräger IC-brug voorzien van een patiëntenmonitor (Dräger Infinity) en ventilator (Dräger Evita XL). Een Human Patient Simulator (CAE Healthcare) kan worden aangestuurd vanuit de aanpalende controleruimte, wat zeer realistische simulaties van medische (spoed)situaties mogelijk maakt. Ook deze ruimte is voorzien van A/V opnameapparatuur.

Consultruimtes
Voor consultvoeringen en het nabootsen van gesprekssituaties is een negental ruimtes beschikbaar met een regieruimte van waaruit A/V opnames van alle ruimtes gecoördineerd worden. In deze ruimtes wordt gebruik gemaakt van onze poule simulatiepatiënten, waarvoor speciaal getrainde vrijwilligers en acteurs ingezet worden.

Experimental Medical Diagnostics Laboratory
In het EMDL vinden fysiologische experimenten met proefpersonen plaats, waaronder inspanningstesten en transcraniële magnetische stimulatie-testen. Het EMDL is uitgerust met een kleed- en doucheruimte, EEG apparatuur, een Esaote G-scan Brio MRI scanner (in gebouw Meander), ultrasoundsystemen (Siemens), een Whristalyzer en Oxycon Pro & Mobile systemen voor inspanningstesten.

Advanced Simulation Rooms
De simulatieruimtes van het ECTM bieden plaats aan een uitgebreid palet aan simulatoren voor het trainen van specifieke klinische interventies. Het ECTM beschikt over meerdere laparoscopiesimulatoren (Surgical Science LapSIM, ProMIS), Simbionix US Mentor ultrasoundsimulatoren, Simbionix AngioMentor, Simbionix GI Mentor & GI Express simulatoren.

Clinical Examination Rooms
Een viertal examination rooms is beschikbaar voor het trainen en testen van interventies, catheterisaties, puncties, endoscopie-experimenten e.v.a.

Radiation Lab
Het Stralingslab, uitgerust met meerdere klinische röntgensystemen en state-of-the-art meetapparatuur, is beschikbaar voor praktische sessies om vraagstukken mbt ioniserende (röntgen) straling in realistische scenario’s te kunnen toepassen.

Overlegruimtes en auditorium
Aanvullend beschikt het centrum over een aantal pre/debriefingruimtes die voorzien zijn van A/V apparatuur en videoconferencing-mogelijkheden, en over een auditorium met een capaciteit van 60 personen.