TechMed Proeftuin

Universiteit Twente

Binnen de TechMed Proeftuin is de Universiteit Twente actief als facilitator en kennispartner op het gebied van Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde. Binnen het Experimental Centre for Technical Medicine zijn faciliteiten en ondersteuning aanwezig voor het (preklinisch) testen van medische innovaties. Daarnaast treedt de Universiteit Twente op als kennismakelaar, waarbij het MKB met een kennisvraag verbindt met relevante onderzoeksgroepen.

Check

De Universiteit Twente kan ingeschakeld worden wanneer het volgende type ontwikkelvraagstukken prioriteit hebben in de komende zes maanden:
·       Kennisvraagstukken waarvoor een verbinding met een universitaire onderzoeksgroep gezocht wordt
·       Preklinische testen in een realistische omgeving
·       Gebruiksstudies met proefpersonen en/of videoanalyse
·       Ondersteuning bij medisch-ethische toetsingsvraagstukken
·       Validatie van technologie tegen verscheidene “gold standards”

Afhankelijk van het stadium waarin de innovatie zich op dit moment bevindt, kunnen één of meerdere van bovenstaande vraagstukken opgepakt worden.

Aanbod

Binnen de TechMed Proeftuin kan de Universiteit Twente de volgende elementen aanbieden:
·       Het faciliteren van gebruiksstudies van nieuwe medische innovaties
·       Het faciliteren van proefpersonenonderzoek (onder bepaalde voorwaarden) al dan niet ondersteund door videoanalyse en/of simulatiepatiënten (acteurs)
·       Gebruik van de gesimuleerde ziekenhuisomgeving(en) en bijbehorende apparatuur
·       Het leggen van verbindingen met relevante onderzoeksgroepen voor het initiëren van samenwerkingen

Zie hiervoor ook de uitgebreide beschrijving van de Proeftuin Faciliteiten.