Binnen de TechMed proeftuin project is Panton actief als expert op het gebied van gebruiksvriendelijkheid van medische producten en apparatuur. Vanuit onze rol en expertise willen we het productontwerp goed aan laten sluiten bij gebruikers als patiënten en zorgverleners. Dit doen wij door aandachtspunten in de technische ontwikkeling of onderzoeksonderwerpen te benoemen die bijdragen aan een makkelijk en veilig te gebruiken product of apparaat. 

De beschikbare tijd voor Panton binnen TechMed Proeftuin is beperkt. Daarom is het belangrijk dat de bijdrage aan de doelstellingen van de TechMed Proeftuin zo effectief mogelijk is. Om na te gaan of de vraagstelling goed past bij de rol en expertise van Panton, hanteren we een checklist.

Check

Panton kan je het best inschakelen als de volgende onderwerpen het komend jaar prioriteit hebben:

 1. In kaart brengen van context en gebruiker
  o   Uitvoeren van een stakeholderanalyse
  o   Opstellen van gebruikseisen voor elke stakeholder
  o   Analyseren van het huidige gebruiksproces voor elke stakeholder
  o   Opstellen en evaluatie van gebruiksscenario’s/dienstverlening voor het nieuwe proces
 2. Het productontwerp en het ontwerp van het werk- of zorgproces.
  o   Industrieel ontwerp
  o   Ontwerp van het werkproces of dienstverlening rondom het product
  o   Ergonomie en gebruik van het product
  o   Praktijktesten van het ontwerp met mockups, schuimmodellen, etc.
 3.  Productvormgeving
  o   Design, branding en uitstraling
 4. User interface ontwerp
  o   Ontwerp van de workflow van de user interface
  o   Grafisch ontwerp

Om dit succesvol te kunnen doen, is het van belang dat de technische werking betrouwbaar is aangetoond in minimaal een PoP opstelling (TRL4 behaald)

Aanbod

Binnen de TechMed proeftuin kunnen we het volgende aanbieden voor indieners die tenminste één van de vragen van de checklist met ‘ja’ beantwoorden: 
-        Benoemen van aandachtsgebieden voor (technisch) onderzoek zodat gebruiksvriendelijkheid voor het specifieke product of dienst van de aanvrager verbeterd wordt;
-        Een andere mogelijkheid is het maken van een roadmap om deze aandachtsgebieden op het gewenste niveau te brengen met behulp van een of meerdere expertises van Panton. De roadmap kan sturing aan de technische ontwikkeling geven.