Kennisuitwisseling

De TechMed Proeftuin

De TechMed proeftuin

De TechMed Proeftuin is een open innovatie omgeving waar nieuwe concepten en producten voor de gezondheidszorg worden ontwikkeld en getest onder realistische omstandigheden. Daarmee worden de impact op de zorg versneld en het economisch rendement vergroot. Door het delen van de nieuwste medische simulatie omgeving van het Experimental Centre for Technical Medicine (ECTM) en de expertise van de Proeftuin partners (Universiteit Twente, Holland Innovative, Panton, Unitron) verhogen we het Technology Readiness Level (TRL) van medische innovaties. 

De Proeftuin biedt 2 instrumenten aan onderzoekers en ondernemers in de medische technologie om dit doel te bereiken:
I. Ondersteuning bij individuele casussen; en 
II. TechMed Workshop Serie.

Voor eide type instrumenten wordt geen financiele bijdrage gevraagd.

I Individuele casussen 

Ondernemers en onderzoekers kunnen hun innovatie aanmelden bij de Proeftuin partners om de innovatie een Technology Readiness Level (TRL) verder te brengen. Ondersteuning bestaat uit het gebruik van faciliteiten en/of begeleiding/advies door een van de Proeftuin partners; Holland Innovative, Panton, Unitron en de Universiteit Twente. Deelname aan de Proeftuin is kosteloos.

De precieze invulling van de ondersteuning hangt af van het huidige TRL van de innovatie, de ontwikkel vraag, betrokkenheid van eindgebruikers, de business case en een risicoanalyse door de Proeftuin partners. Het uiteindelijke pakket wordt afgestemd tussen de betreffende Proeftuin partner en onderzoeker/entrepreneur.  

EXPERTISE VAN DE PARTNERS

De Proeftuin partners hebben samen een brede expertise op het gebied van medische innovatie, met o.a.: project management, product/proces ontwikkeling, design for six-sigma, product betrouwbaarheid, het betrekken van eind-gebruikers in de ontwerpfase, CE markering en medische product ontwikkeling. Elke partner biedt een unieke combinatie van expertise en vaardigheden. U vindt een beschrijving per partner hier.  

FACILITEITEN VAN DE TECHMED PROEFTUIN

De faciliteiten van het Experimental Centre for Technical Medicine (ECTM) worden binnen de Proeftuin aangeboden voor het testen van medische innovaties in verschillende ontwikkel stadia. Een overzicht van de faciliteiten vindt u hier.  

II TECHMED WORKSHOP SERIES

Het tweede instrument van de TechMed Proeftuin om medische innovaties (sneller) op de markt te introduceren is de TechMed Workshop Serie ‘Remove the Barriers to Market Readiness’. De workshop serie heeft als doel ons kennis en netwerk in te zetten voor een brede groep medische innovators. De TechMed Workshop Serie is een jaarlijkse cursus die bestaat uit workshops voor (toekomstige) entrepreneurs in de medische technologie.  


Ik vind het een heel interessante workshopserie, waar ik altijd met meer actiepunten terugkom"Milou ten Hove - LipoCoat BV


Ik realiseerde me door deze workshop dat ik eigenlijk een product voor de verkeerde doelgroep aan het ontwikkelen ben.Jan Hendriks - Universiteit Twente

CONTACT

Heeft u vragen over de individuele casus ondersteuning of de workshop series? Neem dan contact met ons op via: techmedproeftuin@utwente.nl.

The TechMed Proeftuin wordt mede mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (OP-Oost).