Kennisuitwisseling

High Tech Knowledge Transfer

De Universiteit Twente heeft veel kennis van Smart Industry en Technische Geneeskunde. Kennis die het regionale bedrijfsleven kan helpen innoveren. Met het project High Tech Knowledge Transfer brengen we deze kennis bij HTSM-bedrijven in Oost-Nederland. Hoe we dat doen? Daarvoor ontwikkelden we nieuwe vormen van kennisverspreiding, waarbij zowel onderzoekers als studenten een belangrijke rol spelen.

Kennisverspreiding via onderzoekers

Pitch&Match Science-to-Business

De afgelopen jaren bewees de Pitch&Match aanpak zich al bij kennisdeling tussen bedrijven. Nu zetten we deze werkwijze in om kennis tussen universiteit en bedrijfsleven te delen en nieuwe samenwerkingen te stimuleren. Daarbij sluiten we aan op actuele thema’s en de behoefte van bedrijven

Inspired-by-Science meetings

Tijdens Inspired-by-Science meetings vertellen onderzoekers over actuele ontwikkelingen aan een breed publiek van eindgebruikers en businessexperts. Deze laagdrempelige congressen gaan vooral over medische technologieën.  

Kennisverspreiding via studenten

Studenten van universitaire masteropleidingen leveren een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek en genereren zo interessante kennis voor het bedrijfsleven.  

Student-bedrijfsleven-kliniek driehoek

Door het realiseren van de verbinding tussen universiteit, bedrijf en kliniek ontsluiten we kennis van de klinische onderzoeksprojecten van de opleiding technische geneeskunde. In de laatste twee jaar van de masteropleiding voeren studenten onderzoeksprojecten uit onder begeleiding van UT-onderzoekers en medische specialisten. Het doel van deze driehoek is om het midden- en kleinbedrijf in vroeg stadium toegang te geven tot universitaire kennis en eventuele nieuwe kennis zo optimaal te verspreiden. 

Mogelijk gemaakt door EFRO subsidie

Voor de verschillende projecten ontvangt de Universiteit Twente en Novel-T een EFRO-subsidie van de EU en de Provincie Overijssel. EFRO is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en ondersteunt projecten op het gebied van innovatie. Het project is gestart in het voorjaar van 2016 en duurt twee jaar.

.