Technisch Medisch Centrum

Kennisuitwisseling

In het ECTM heerst het optimale klimaat voor kennisdeling.  Dit komt niet alleen door de aanwezige faciliteiten in het ECTM, maar ook door de vele leergierige studenten, onderzoekers en het uitgebreide netwerk van bedrijven en partners. De verschillende stakeholders in medische technologie innovatie ontmoeten elkaar in het ECTM bij de onderwijsprogramma’s, onderzoek projecten en professionele training programma’s. Hier worden nieuwe uitdagingen ontdekt en samenwerkingen opgezet. De gezamenlijke expertise van de driehoek - onderzoek, kliniek en industrie - maakt het mogelijk om nog beter toepasbare en innovatieve medische technologieën te ontwikkelen en in korte tijd naar de markt te brengen. Om de uitwisseling van expertise tussen de betrokken stakeholders en productontwikkelaars te stimuleren zet de Universiteit Twente zich actief in bij verschillende programma’s omtrent kennisdeling.