Na toekenning van een voucher

Ontdek het TechMed Centrum in de digitale rondleiding

Algemeen

Alle hoofdaanvragers zullen na de uitreiking van de vouchers een bevestigings- of afwijzingsbrief ontvangen. Bij een toegekend projectvoorstel wordt de hoofdaanvrager projectleider en mede-aanvragers teamleden.

Projectovereenkomst

De PIHC projectovereenkomst bevat de juridische en financiƫle afspraken en voorwaarden van het PIHC Innovatiefonds en afspraken tussen projectpartners. Voor ieder PIHC project zal een projectovereenkomst worden opgesteld, welke ondertekend wordt door de projectleider, de tekenbevoegde namens de PIHC partijen betrokken bij het project, en waar relevant overige projectpartners.

Tijdspad projecten en rapportage

Projecten moeten binnen 6 maanden na toekenning van de voucher van start gaan en mogen maximaal 12 maanden duren. De toekenning van vouchers aan projecten die niet na 6 maanden gestart zijn, zal worden geannuleerd. De projectleiders zijn verantwoordelijk voor de tussentijdse rapportage en de eindrapportage van het project. De formats hiervoor zullen tijdig door de PIHC organisatie verstrekt worden: 6 maanden na toekenning van de vouchers om na te gaan of alle projecten gestart zijn, en 6 en 12 maanden daarna voor de tussentijdse rapportage en eindrapportage. Bij relevante bijeenkomsten van de partners van het PIHC fonds wordt verwacht van projectteams dat ze meewerken aan eventuele presentatie van hun project en resultaten.

Wijzigingen aan het onderzoeksvoorstel

Projectteams dienen de projecten uit te voeren zoals beschreven in hun onderzoeksvoorstel en volgens hun begroting. Als projectteams wijzigingen ten opzichte van hun voorstel willen doorvoeren, moeten deze eerst goedgekeurd worden door de beoordelingscommissie. Bij het indienen van een wijziging is het essentieel te vermelden wat de status en eventuele successen van het project op dat moment zijn, welke wijzigingen ten opzichte van het onderzoeksvoorstel gewenst zijn en waarom, en hoe verwacht wordt dat de veranderingen een positieve uitwerking op de beoogde resultaten van het project hebben.
Verlenging van een project dient ten minste zes maanden voor de geplande afronding van het project aangevraagd te worden bij pihc-fonds@utwente.nl.