Een voorstel indienen

Ontdek het TechMed Centrum in de digitale rondleiding

Voorstel indienen

Onderzoeksvoorstellen dienen ingediend te worden in de webapplicatie, die u na het Matchmaking event op 15 september 2022 op deze pagina vindt. Gebruik voor uw onderzoeksvoorstel het PIHC2022 Voorstel format en voor de begroting het PIHC2022 Begroting format. Gebruik de Engelse formats om een voorstel in het Engels in te dienen. Alle voorstellen bevatten de titel, trefwoorden en openbare samenvatting in zowel Nederlands als Engels.

CRITERIA

WIE KUNNEN DEELNEMEN

Projectteams van minimaal 1 onderzoeker werkzaam bij de UT of Saxion en 1 medisch professional in dienst van MST, ZGT of Deventer Ziekenhuis kunnen een voorstel indienen. Projectteams kunnen worden uitgebreid met extra leden of partners buiten de PIHC-partners.

Hoofdaanvrager heeft aantoonbare ervaring in het doen van wetenschappelijk / klinisch onderzoek. Voor UT-onderzoekers betekent dit een afgerond promotieonderzoek.

Onderzoekers of clinici die eerder een PIHC-voucher hebben gekregen, kunnen alleen een nieuwe voucher aanvragen, wanneer ze een nieuwe samenwerking starten, nieuwe technologie ontwikkelen of zich richten op een nieuwe applicatie, en wanneer ze kunnen bewijzen dat het vorige project succesvol is uitgevoerd.

AANVULLENDE PARTIJEN

Een goede samenwerking tussen de PIHC-partners is essentieel binnen de projecten. Het kan zinvol zijn om extra partijen in te schakelen, maar dit is geen vereiste. Zo kunnen extra partijen de ontwikkeling van (delen van) de technologie faciliteren. Het is ook mogelijk om partijen te betrekken die projecten dichter bij de klinische praktijk kunnen brengen, bijvoorbeeld organisaties die een rol spelen in het (veranderende) zorgproces of eindgebruikers, zoals huisartsen, patiëntenorganisaties, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties.

Aanvullende partijen die puur in opdracht werken dienen te worden opgenomen in de begroting van één van de PIHC-partners. Aanvullende partijen die nauw betrokken zijn bij het onderzoeksproject dienen de projectsamenwerkingsovereenkomst te ondertekenen met de daarbij behorende rechten en plichten.