Beoordelingsprocedure

Ontdek het TechMed Centrum in de digitale rondleiding

Projectvereisten

Na indiening zal de ontvangst van het voorstel bevestigd worden. Vervolgens wordt gecontroleerd of het voorstel voordoet aan de algemene vereisten betreffende de samenstelling van het project team en het format voor projectvoorstellen (volledigheid, lengte en bijgevoegde begroting).

Beoordeling van het voorstel

De beoordelingscommissie van het PIHC innovatiefonds bestaat uit maximaal 2 vertegenwoordigers van de 5 partners van het fonds en is belast met de beoordeling en evaluatie van de voorstellen. 

De commissie bestaat uit: 

Voor ieder voorstel vullen de beoordelaars per instelling  gezamenlijk 1 beoordelingsformulier in, volgens de onderstaande criteria. Projecten kunnen in totaal 11-55 punten scoren via deze criteria.  

De totaal scores en verschillen in de scores per voorstel worden vervolgens besproken in de beoordelingscommissievergadering. Uiteindelijk geeft de beoordelingscommissie een unaniem advies over de toekenning van de vouchers aan projecten aan de stuurgroep.    

Toekenning van de vouchers

De stuurgroep van het PIHC fonds neemt een definitief besluit over de toekenning van de vouchers aan projecten. De stuurgroep bestaat uit 

De vouchers worden toegekend aan de projectteams tijdens de uitreikingsbijeenkomst waarvoor alle indieners van PIHC project zijn uitgenodigd.

Beoordelingscriteria (elk 1-5 punten)