Twee type vouchers

1. Technologische pioniering in de gezondheidszorg

Het eerste type voucher 'Technologisch pionieren in de zorg' is bedoeld voor de (door)ontwikkeling van een nieuwe technologie voor een specifieke klinische uitdaging. Clinici leveren essentiële kennis en input vanuit de medische praktijk. In de beoordelingsprocedure van voorstellen 'Technologisch pionieren in de zorg' zal de ‘technologisch-wetenschappelijke uitdaging’ een belangrijker criterium zijn.

2. Technologie toepassen in de gezondheidszorg

Het tweede type voucher 'Technologie toepassen in de zorg' zijn projecten die onderzoeken hoe technologie met een bewezen trackrecord (binnen of buiten de zorg) kan worden ingezet voor een nieuwe toepassing, zoals een andere aandoening, een andere doelgroep of gebruik in een andere omgeving. Doordat de technologie al volwassener is, kunnen de resultaten op relatief korte termijn van betekenis zijn in de zorg. In de beoordelingsprocedure van voorstellen 'Technologie toepassen in de zorg' zal ‘klinische impact’ een belangrijker criterium zijn.

Wie kunnen deelnemen

Projectteams van minimaal 1 onderzoeker werkzaam bij de UT of Saxion en 1 medisch professional in dienst van MST, ZGT of Deventer Ziekenhuis kunnen een voorstel indienen. Projectteams kunnen worden uitgebreid met extra leden of partners buiten de PIHC-partners.

Hoofdaanvrager heeft aantoonbare ervaring in het doen van wetenschappelijk / klinisch onderzoek. Voor UT-onderzoekers betekent dit een afgerond promotieonderzoek.

Onderzoekers of clinici die eerder een PIHC-voucher hebben gekregen, kunnen alleen een nieuwe voucher aanvragen, wanneer ze een nieuwe samenwerking starten, nieuwe technologie ontwikkelen of zich richten op een nieuwe applicatie, en wanneer ze kunnen bewijzen dat het vorige project succesvol is uitgevoerd .

Aanvullende partijen

Een goede samenwerking tussen de PIHC-partners is essentieel binnen de projecten. Het kan zinvol zijn om extra partijen in te schakelen, maar dit is geen vereiste. Zo kunnen extra partijen de ontwikkeling van (delen van) de technologie faciliteren. Het is ook mogelijk om partijen te betrekken die projecten dichter bij de klinische praktijk kunnen brengen, bijvoorbeeld organisaties die een rol spelen in het (veranderende) zorgproces of eindgebruikers, zoals huisartsen, patiëntenorganisaties, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties.

Aanvullende partijen die puur in opdracht werken dienen te worden opgenomen in de begroting van één van de PIHC-partners. Aanvullende partijen die nauw betrokken zijn bij het onderzoeksproject dienen de projectsamenwerkingsovereenkomst te ondertekenen met de daarbij behorende rechten en plichten.