Ontdek het TechMed Centrum in de digitale rondleiding

Het Pioneers in Healthcare Innovation Fund pioniert zowel door nieuwe technologie te ontwikkelen voor klinische problemen, als door de mogelijkheden te verkennen om bestaande technologie te gebruiken voor nieuwe medische toepassingen. Beide routes werken op het snijvlak van zorg en techniek. De oplossing van een klinisch relevant probleem kan alleen worden bereikt door samenwerking tussen technische onderzoekers en clinici. De clinici leren over de kansen en nieuwe inzichten die technologie biedt. De technische onderzoekers krijgen inzicht in het klinische probleem en ontwikkelen technologie met klinische relevantie.

De vouchers

In 2020 vertegenwoordigen twee type vouchers deze baanbrekende routes:

  • Technologisch pionieren in de gezondheidszorg
  • Technologie toepassen in de zorg

Voor beide soorten vouchers is ‚ā¨ 60.000, - per project beschikbaar. Laat u inspireren en informeren door eerder gehonoreerde projecten

Projectteams die een voorstel kunnen indienen, bestaan uit minimaal 1 onderzoeker werkzaam bij de UT of Saxion en 1 medisch professional werkzaam bij MST, ZGT of Deventer Ziekenhuis.

Aanvraag indienen

Onderzoeksvoorstellen dienen ingediend te worden in de webapplicatie, die u na 8 september 2020 op deze pagina vindt. Gebruik voor uw onderzoeksvoorstel het PIHC Proposal 2020-format en het PIHC Financial Plan 2020-format voor uw financieel plan (wordt binnenkort bijgewerkt). Gebruik de Nederlandse formaten om een Nederlands voorstel in te dienen. Bij alle voorstellen worden een Nederlandse en Engelse titel, trefwoorden en openbare samenvatting opgenomen.

Ga naar de indiening aanvraag, criteria en tijdlijn
klik hier

Beoordelingsprocedure

Het PIHC Innovatiefonds heeft een beoordelingscommissie ingesteld die alle vier de partners van het fonds vertegenwoordigt om de ingediende voorstellen te beoordelen en te beoordelen (max. 2 personen per partner). De commissie bestaat uit: Vertegenwoordigers (hoogleraren) van het Technisch Medisch Centrum van de UT, lectoren van Saxion en de managers en onderzoekscoördinatoren van de Medische School Twente van MST, de ZGT Academie en het Science & Innovation Office van het Deventer Ziekenhuis. Lees de volledige procedure en beoordelingscriteria.

Overeenkomst

Alle hoofdaanvragers van ingediende voorstellen ontvangen na afloop van de prijsuitreiking een bevestigings- of afwijzingsbrief. Als de aanvraag succesvol is, wordt de hoofdaanvrager projectleider, medeaanvragers worden teamleden.