De Universiteit Twente (UT), het Medisch Spectrum Twente (MST) en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) hebben in 2014 het Pioneers in Health Care (PIHC) Innovatie Fonds opgericht met als gezamenlijk doel snellere introductie van innovatieve technologie in de klinische praktijk, door bottom-up samenwerking tussen de wereld van de nieuwe technologie en de medisch praktijk. In 2017 is het fonds uitgebreid met het Deventer Ziekenhuis (DZ) en Hogeschool Saxion. Zorgverzekeraar Menzis heeft van 2015 tot en met 2018 een bijdrage geleverd aan het PIHC fonds om zo bij te dragen aan kwalitatievere en efficiëntere zorg.

De UT is een moderne, ondernemende universiteit, leidend op gebied van nieuwe technologie en daarmee een katalysator voor verandering, innovatie en vooruitgang in de maatschappij. ‘Gezondheid’ is een belangrijk onderzoeksgebied van de UT; bij meerdere onderzoeksinstituten en opleidingen worden verschillende aspecten van gezondheid, gezondheidszorg en de rol van medische technologie in de maatschappij onderzocht. Saxion biedt diverse HBO opleidingen aan in het interessegebied gezondheid en welzijn. Het toegepaste onderzoek binnen Saxion op het gebied van gezondheid focust op vitaliteit en zelfmanagement. Het belangrijkste doel is om mensen zo lang mogelijk maatschappelijk en economisch te laten participeren. Daar waar dit niet lukt, kan technologie ondersteunen. 
Het MST en ZGT zijn regionale ziekenhuizen in Twente die zowel algemene als topklinische zorg verlenen aan hoge patiënten volumes. Het Deventer Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis in de regio Salland. Deze ziekenhuizen streven naar het continue verbeteren en vernieuwen van de zorg. Het doen van onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de patiëntenzorg en de professionalisering van de zorg en zorg-professionals.

Het PIHC innovatiefonds daagt technische onderzoekers en zorg professionals uit om elkaars taal te gaan spreken. Als zij elkaars werk en expertise beter kunnen begrijpen, zal dit de samenwerkingen verbeteren en leiden tot meer en relevantere innovatieve medische technologie. Een beperking in de huidige medische zorg die vraagt om een technische oplossing, of een innovatieve technologie die mogelijkheden biedt om toegepast te worden op medisch vlak; daar vinden ‘Pioneers in Healthcare’ elkaar!