Duurzame samenwerking

Het PIHC Innovatie Fonds heeft als doel bij te dragen aan de introductie van innovatie technologie in de medische praktijk. Om dit te bereiken is gekozen voor een bottom-up, projectmatige aanpak, waarin zorgprofessionals en wetenschappers gezamenlijk werken aan relevant klinische vraagstukken. Project teams kunnen aanspraak maken op innovatievouchers, die bedoeld zijn als ‘seed money’ zodat er bijvoorbeeld validatie- of haalbaarheidsstudies uitgevoerd kunnen worden van nieuwe ideeën of producten. Door het organiseren van regelmatige bijeenkomsten en matchmaking evenementen, zet het fonds ook in op het faciliteren van het ontstaan van nieuwe samenwerkingen. Uiteindelijk heeft het fonds duurzame samenwerking tussen de partners van het fonds als doel.

Impact op de gezondheidszorg

De regio's Twente en Salland hebben met hun technische universiteit, hogescholen en (topklinische) ziekenhuizen de potentie om een grote bijdrage te leveren aan het verbeteren van de patiënten zorg. Hier is met de oprichting van het PIHC fonds ook duidelijk op ingezet; niet alleen voor verbetering van de zorg in de regio, maar zorg in het algemeen. Om deze beoogde impact waar te maken, wordt het belang van valorisatie kansen van nieuwe projecten binnen het fonds sterk benadrukt. De partners van het PIHC fonds bieden met hun diversiteit een goede basis voor de valorisatie van medische innovaties. Het fonds zal echter ook doorgroeien en staat daarom open voor nieuwe, aanvullende partners.

Het fonds

De UT, Saxion, MST, ZGT en Deventer Ziekenhuis stellen gezamenlijk een jaarlijks budget van €600.000 beschikbaar voor het PIHC fonds en hebben zich hier voor langere termijn aan gecommiteerd. Dit budget zal worden verdeeld over projecten die bijdragen aan de specifieke doelstellingen van de zorgverzekeraar.

Ieder jaar zal een ‘call for proposals’ bekend gemaakt worden onder de onderzoekers en zorg professionals bij de UT, Saxion, MST, ZGT en Deventer Ziekenhuis. Aan het einde van ieder jaar worden de PIHC innovatie vouchers toegekend. De projecten moeten binnen 6 maanden na toekenning van start gaan en de maximale projectduur is 12 maanden.