Toegekende PIHC projecten 2018

Ontdek het TechMed Centrum in de digitale rondleiding

Applying technology in healthcare vouchers

Steering into the flow - Gamified spirometrie voor het thuismonitoren van kinderen met astma

Astma is de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen in Nederland (280k). Deze kinderen lopen het risico op een verlaagde kwaliteit van leven. Moderne technologie maakt het mogelijk om het astma in de thuissituatie te monitoren d.m.v. longfunctie en tijdig te anticiperen op verslechtering van controle. Eerder onderzoek toonde aan dat het aantal technische betrouwbare thuisgemeten longfuncties suboptimaal was. In dit project willen wij dit verbeteren met behulp van leerzame gamified feedback door:

  1. gedragssturing met behulp van verschillende responsieve blaasmetaforen,
  2. verschillende vormen van feedback op basis van regel-gebaseerde artificiële intelligentie.

Dr.ir. Robby van Delden (UT), Mattienne van der Kamp (MST), Dr.ir. Alejandro Moreno (Saxion), Dr. Floor Sieverink (UT), Dr. Boony Thio (MST), Dr. Randy Klaassen (UT), Dr. M. Gorrrissen (DZ), René Stam (Game Lab Oost)

In rook opgaan!

Tabaksverslaving is een complexe, chronische ziekte. Succesvolle behandeling is mogelijk, maar lastig voor kwetsbare groepen, zoals patiënten met psychiatrische aandoeningen, laag geletterdheid en/of een verstandelijke beperking. Zij hebben baat bij ‘doen’, i.p.v. praten. Virtual reality biedt een aantrekkelijke mogelijkheid tabaksafhankelijkheid actief aan te pakken in een veilige en gepersonaliseerde omgeving. We roepen ‘trek’ op door deelnemers in virtuele risicosituaties te brengen, en meten hun lichamelijke reacties. Door toepassing van zelfcontrole technieken leert de deelnemer de trek weer te verminderen. Hierdoor leert de deelnemer welke factoren trek opleveren, of reduceren. Behandeling van tabaksverslaving wordt zo een stuk praktischer en aantrekkelijker!

Dr. Joanneke van der Nagel (UT/Tactus), drs. Michiel Eijsvogel (MST), Dr. Randy Klaassen (UT), Drs. Sicco Smit (ZGT), Dr.ir. Dennis Reidsma (UT), Dr. Paul van der Valk (MST), Drs. M. Bevers (Tactus), Drs. R. Ploeger (ZGT), Jan Kolkmeier (UT), Drs. Robert van de Graaf (KNMG)

Slaat de chemo aan? – Kunstmatige intelligentie voor responsbepaling van antitumorbehandeling

Bij borst-, darm- en longkanker wordt het effect van een antitumorbehandeling o.a. gebaseerd op de veranderingen van de tumor zoals zichtbaar op CT-scans en/of MRI-scans. Met internationaal gevalideerde beoordelingsmethodes (RECIST1.1, iRECIST) wordt de groei/krimp van een tumor t.o.v. eerdere momenten in het behandelingstraject vastgesteld. De interobserver variabiliteit bij deze (visuele) beoordelingen is groot, en de beoordelingen kunnen minder nauwkeurig zijn. Voor radiologen zijn ze tijdrovend. Dit kan leiden tot overbehandeling. Het doel van dit project is om de nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van de evaluatie van de tumorbehandeling te verbeteren door toepassing van automatische patroonherkenning en machine learning technologie in CT scans.

Dr. Alex Imholz (DZ), Dr.ir. Ferdi van der Heijden (UT), Dr. Rob van Dijk (DZ), Dr. Françoise Siepel (UT) 

Tumor cel detectie, isolatie en analyse uit lymfeklieren voor een gepersonaliseerde therapie

De aanwezigheid van micrometastasen in lymfeklieren is van groot belang voor de behandeling van solide tumoren. Binnen deze aanvraag wordt door de UT ontwikkelde Puncher techniek toegepast om tumorcellen in lymfklieren te detecteren en deze aansluitend te isoleren voor DNA analyse.

Met behulp van deze technologie wordt niet alleen de detectie van tumorcellen in lymfeklieren sterk verbeterd maar kunnen tevens DNA mutaties in deze tumorcellen worden geanalyseerd. Hierdoor kan de meest effectieve therapie worden gekozen, dit leidt tot een betere behandeling en een grotere kans op genezing.

Dr. Barry Kolenaar (MST), Prof.dr. Leon Terstappen (UT), Dr. Kiki Andree (UT)

Reuscelarteritis in het vizier: een vergelijking van echografie, PET-CT en MRI

Reuscelarteritis (RCA) is een vasculitis die optreedt boven het 50ste levensjaar en kan leiden tot ernstige complicaties, zoals blindheid en CVAs. Momenteel is de gouden standaard voor diagnostiek het arteria temporalis biopt, echter dit is invasief, weinig sensitief, kostbaar en leidt tot vertraging van diagnostiek. Echografie, FDG-PET/CT en MRI/MRA zijn alternatieven. Met deze pilotstudie willen wij als eerste deze beeldvormingstechnieken vergelijken voor diagnostiek van RCA. Tevens willen we met ons samenwerkingsverband bijdragen aan verbetering van de technieken. Gezien ontbrekende kennis op dit gebied, is internationaal behoefte aan dit onderzoek om uiteindelijk praktijkvariatie en zorgkosten te verminderen alsook uitkomsten te verbeteren.

Dr. Celina Alves (ZGT), Dennis Boumans (ZGT), Dr. Edgar Colin (ZGT), Dr. Erik Groot Jebbink (UT), Dr. Erik Koffijberg (UT), Prof.dr. Riemer Slart (UT), Dr. Marloes Vermeer (ZGT), Dr. Onno Vijlbrief (ZGT), Nils Wagenaar MD (ZGT), Jordy van Zandwijk, MSc (UT)

Wearable Breathing Trainer: meten en coachen van kinderen met disfunctionele ademhalingspatronen

Astma en dysfunctional breathing (DB) zijn veel voorkomende oorzaken van benauwdheid bij kinderen. M.b.v. een inspanningstest kan de astmatische en dysfunctionele component bepaald worden. Deze tests zijn echter arbeidsintensief en alleen mogelijk in een specifiek laboratorium. Analyse van respiratoire symptomen in de thuissituatie geeft zowel de patient als arts beter inzicht in de aard en ernst van dagelijkse klachten en maakt directe therapeutische ondersteuning mogelijk. Dit project onderzoekt hoe een “wearable breathing trainer” (WBT) gebruik makend van sensoren en robotisch textiel ademhalingsparameters kan signaleren, de oorzaak van respiratoire klachten kan identificeren en real- time motiverende feedback kan geven.

Dr.ir. Geke Ludden (UT), Dr. Boony Thio (MST), Pascal Keijzer MSc (MST), Dr. Eliza Bottenberg (Saxion), Dr. Angelika Mader (UT), Dr. Jean Driessen (ZGT), Hellen van Rees MA (textile and fashion designer, Hellen van Rees)

Technological pioneering in healthcare vouchers

Magnetisch Aangedreven Stent Katheter voor Percutane Coronaire Interventie

Coronaire hartziekte is de belangrijkste doodsoorzaak in de wereld en percutane coronaire interventies worden vaak gebruikt om deze aandoening te behandelen. Dit voorstel heeft tot doel de slagingskans van deze procedure aanzienlijk te verbeteren door de ontwikkeling van een nieuw kathetersysteem dat in staat is tot stentimplantatie met behulp van magnetische aandrijving. De voorgestelde methode zal de controle over de katheterbesturing verbeteren, waardoor schade aan bloedvaten wordt verminderd, en zal ook de blootstelling aan straling verminderen in vergelijking met de gangbare fluoroscopische geleidingstechnieken. Verbeterde chirurgische efficiëntie en kortere opnameduur zullen leiden tot een beter gebruik van medische middelen en personeel, en de leefbaarheid voor patiënten vergroten.

Dr. Venkatasubramanian Kalpathy Venkiteswaran (UT), Prof.dr. Jan Grandjean (MST), Prof.dr. Sarthak Misra (UT) 

Beïnvloed de bloedstroom de uitkomst van endovasculaire abdominale aneurysma behandelingen?

Een verwijding van de buikslagader wordt tegenwoordig behandeld door het vat van binnenuit te verstevigen (met een stent), zo wordt verdere verwijding voorkomen. Patiënten liggen hierdoor korter in het ziekenhuis en kunnen sneller weer hun oude leven oppakken. Een nadeel van de stent is dat deze soms dicht gaat zitten. Hierbij is er mogelijk een relatie tussen de vervorming van de stent en verstoringen van de bloedstroom. In het huidige onderzoek wordt de bloedstroom in de stents in kaart gebracht met ultrageluidstechnieken om deze relatie te onderzoeken. Met de resultaten kan het ontwerp van stents en patiëntenzorg verbeterd worden.

Dr. Erik Groot Jebbink (UT), Jaimy Simmering (MST), Dr. Guillaume Lajoinie (UT), Prof.dr. R. Geelkerken (MST)

PneuARMM: pneumatisch bediende robot voor minimaal invasieve MRI-geleide interventies

Longkanker is het meest fatale neoplasma onder de volwassen bevolking. Juiste diagnostische en therapeutische technologieën met lagere kosten, minder bijwerkingen en een hogere nauwkeurigheid zijn de sleutel tot een succesvolle behandeling. MRI / CT-compatibele chirurgische-assisterende robots zijn een van de veelbelovende vorderingen in dit opzicht. De toepassing van de technologie in thoraxinterventies was echter beperkt. PneuARMM is een initiatief van UT-SRL, MST en PneuRobotics om het platform te ontwikkelen dat nodig is voor veilige, betaalbare, MRI-compatibele, robot-ondersteunde minimaal invasieve pulmonale interventies. De kennis van PneuAct, MIRIAM en RICIBION projecten zal direct worden gebruikt voor de ontwikkeling van een patiëntgemonteerd, pneumatisch geactiveerd, parametrisch ontworpen, met meerdere modaliteit compatibel en disposable chirurgisch apparaat.

Prof. Sarthak Misra (UT), Dr. Dick Gerrits (MST), Foad Sojoodi Farimani (UT)

M4Fat; Fat Metabolism Monitor and Motion Motivator

De prevalentie van obesitas is de laatste decennia dramatisch toegenomen. Momenteel overlijden wereldwijd meer mensen t.g.v. overgewicht dan ondergewicht. In Nederland heeft 48,8% van de volwassenen overgewicht en lijdt 13,9% aan obesitas, Obesitas start veelal op kinderleeftijd: 90% van de obese kinderen wordt een obese volwassene. Duurzame reactivering staat centraal bij de behandeling van kinderobesitas echter is lastig door terugval. Hoe vetverbranding gerelateerd is aan fysieke inspanning is inter- en intra-individueel sterk variabel. Daarom is behoefte aan een sensor met directe terugkoppeling over de benodigde trainingsintensiteit in relatie tot optimaal vetmetabolisme om daarmee de duurzaamheid van de behandeling te verbeteren.

Dr. Frits Oosterveld (Saxion), Dr. Boony Thio (MST), Maureen Gortemaker (Kinderfysioteam Enschede), Dr. Cas Damen (Saxion), Ir. Karin van Beurden (Saxion), Dr. Remko Soer (Saxion), Ir. Albert van Gool (MetaSenze)