Toegekende PIHC Projecten 2017

Ontdek het TechMed Centrum in de digitale rondleiding

Reguliere vouchers

Moedermelk en Human Milk Fortifiers: wat drinken onze baby’s?

De beschermende eigenschappen van borstvoeding zijn van onschatbare waarde voor premature pasgeborenen. Alléén borstvoeding is echter vaak niet genoeg om optimale fysieke en mentale ontwikkeling van deze kwetsbare patiënten te waarborgen. In dat geval is moedermelkverrijking met Human Milk Fortifiers (HMF) noodzakelijk.Een groot nadeel is, dat de HMF samenstelling niet afgestemd kan worden op de individuele voedingsbehoefte van de patiënt. De exacte moedermelkconsumptie door de pasgeborene is immers onbekend. Daarom zoeken wij met Multi-angle Light Scattering een antwoord op de vraag: wat zit er in deze moedermelk? Met die informatie zetten we een belangrijke stap naar geïndividualiseerde moedermelkverrijking.

Dr.ir. Nienke Bosschaart (UT), Drs. Ageeth Kaspers (MST), Lya den Haan (MST)

Waardegedreven borstkanker nacontrole

Nacontrole voor patiënten die behandeld zijn voor borstkanker is gericht op de vroege detectie van terugkeer van ziekte, maar varieert in de praktijk en is niet gebaseerd op gepersonaliseerde risico’s op terugkeer. Met behulp van procesmining technieken kan de dagelijkse praktijk van nacontrole uit gecombineerde data van SANTEON, Nederlandse kankerregistratie en Performation database worden achterhaald. Het effect van het herinrichten van de nacontrole op basis van individuele risico’s op terugkeer van ziekte (voorspeld m.b.v. het INFLUENCE nomogram) en wens van de patiënt m.b.t. organisatie van de zorg, de belasting voor de patiënt en de kosten zal worden gesimuleerd in modellen.

Prof.dr. Sabine Siesling (UT), Dr. Erik Koffijberg (UT), Dr. Karin Groothuis-Oudshoorn (UT), Dr. Sandra Oude Wesselink (MST), Dr. Esther van 't Riet (DZ), Ir. Steven Lugard (Performation), Drs. Kay Schreuder (IKNL/UT), Dr. A. Dassen (MST), Dr. Jeroen Veldman (ZGT). 

MicroRNA profielen in bloed en urine bij longkanker: een pilot studie

Detectie van kanker in een vroeg stadium is van cruciaal belang voor zowel de kans op genezing als de kosten van behandeling. Het doel van deze studie is te onderzoeken in welke mate het expressieprofiel van de microRNA moleculen (een klasse van biomarkers) in bloed en urine van longkankerpatiënten, verschilt van dat van gezonde mensen middels statistical learning technieken. Hiervan leren wij of het microRNA profiel in urine gebruikt kan worden om longkanker te detecteren op een niet invasieve manier. Dit beantwoordt de cruciale vraag of urine-gebaseerde microRNA detectiemethoden de basis kunnen vormen voor een nieuwe manier van gezondheidsmonitoring.

Dr. Karin Groothuis-Oudshoorn (UT), Dr. E. Citgez (MST), Dr. J.H. Schouwink (MST), Dr. J. de Rooij (JR&D Services) 

Vroege herkenning van vitale instabiliteit na slokdarmkanker chirurgie

Chirurgische behandeling van slokdarmkanker geeft een hoog risico op ernstige complicaties waarbij vroege behandeling essentieel is om verdere schade te voorkomen. Helaas blijken patiënten tijdens de herstelperiode op verpleegafdelingen soms ongemerkt te verslechteren ondanks periodieke verpleegkundige controles. Om instabiliteit vroegtijdig te detecteren, ontwikkelen wij een laagdrempelig systeem om vitale functies continue te monitoren. Hierbij maken we gebruik van draadloze sensoren, en werken we aan algoritmes om relevante trends en afwijkingen in de continue vitale functies automatisch te detecteren. Deze technologie ondersteunt zorgverleners om achteruitgang in een vroeg stadium te herkennen, zodat zij de patiënt op tijd kunnen behandelen.

Dr. Ewout Kouwenhoven (ZGT), Mathilde Hermans MSc. (UT) 

Saxion vouchers 

Meting van Medicijnmengsels in infuussystemen

Bij simultane toediening van medicijnen aan neonaten via multi-infuussystemen kunnen ongewenste en gevaarlijke variaties in dosering optreden door een combinatie van lage stroomsnelheden en relatief hoge medicijnconcentraties. In dit voorstel wordt de toepassing van een multi-parameter chip onderzocht voor het bepalen van de lokale samenstelling van de infusievloeistof vlak voordat deze inloopt bij de patiënt. Deze chip meet deze samenstelling door analyse van de fysische eigenschappen van de infusievloeistof. Door deze eigenschappen te vergelijken met de te verwachten eigenschappen op basis van de instelling van de pompen, kan de medicijntoediening nauwkeuriger plaatsvinden en een beter klinisch resultaat verkregen worden.

Prof.dr.ir. Joost Lötters (UT), Dr.ir. Cas Damen (Saxion), Dr.ir. Bärbel van den Berg (MST) 

Elektro-Mechanische Resynchronisatie Therapie met een Smart Material, ter Ondersteuning van een Falend Hart

Ter ondersteuning van het falende hart is in 2017 een proof-of-principle geleverd door met een elektrisch signaal (zoals van pacemakers) een smart material aan te sturen en de pompfunctie te verbeteren. Met dit onderzoek werken we nu naar een proof-of-concept en brengen we elektro-mechanische resynchronisatie therapie een stap dichter bij de patiënt. Hiervoor gebruiken wij geheugenmaterialen rondom een ex vivo dierenmodel (varkenshart) en expertise van UT (materiaalkunde), MST (cardio-thoracale chirurgie), ZGT (cardiologie, hartfalen) en Saxion (slimme apparaten en materialen). De geheugenmetalen worden in verschillende hartmodellen getest, met als doel de contractiliteit van de hartspier te verbeteren

Dr. Salah A.M. Said (ZGT), Dr.ir. Jos Paulusse (UT), Prof.dr. Jan Grandjean (MST), Drs. Frank Halfwerk (MST/UT), Dr.ir. Wouter Teeuw (Saxion), Ir. Ger Brinks (Saxion) 

Gepersonaliseerde mobiele alcohol vermijd training voor het reduceren van alcoholgebruik bij problematisch drinkende maag-darm-lever (MDL) patiënten

Veel maag-darm-lever (MDL) patiënten drinken excessief, maar krijgen vanwege de hoge drempel tot reguliere verslavingszorg die ze ervaren, vaak geen passende hulp bij hun problematisch drinken. Daarnaast is de reguliere hulp niet 24/7 beschikbaar en dus ook niet op de moeilijke trekmomenten (craving). MDL artsen hebben behoefte aan een eenvoudig toegankelijke, en makkelijke, 24/7 interventie die zij hun patiënten kunnen aanbieden. Een gepersonaliseerde versie van de mobiele Cognitieve Bias Modificatie Alcohol Vermijd Training lijkt aan deze eisen te kunnen voldoen. In dit project wordt een gepersonaliseerde versie van deze app, inclusief gamificatie elementen, ontwikkeld en geëvalueerd.

Dr. Marloes Postel (UT), Dr. Maureen Guichelaar (MST), Drs. Melissa Laurens (Saxion), Dr. Somaya Ben Allouch (Saxion), Dr. Randy Klaassen (UT), Dr. Marjolein Brusse-Keizer (MST), Dr. Marcel Pieterse (UT) 

Het beoordelen van motor ontwikkeling in de FUN populatie

In Nederland wordt ongeveer 8% van kinderen te vroeg geboren. Hoewel de overleving van deze populatie in de afgelopen decennia sterk is verbeterd is de morbiditeit onverminderd hoog. Afwijkingen in de ontwikkeling van ogen, longen en motorische vaardigheden komen helaas nog vaak voor in deze patiëntenpopulatie. In de huidige follow-up van motorische ontwikkeling wordt de ‘Movement Assessment Battery for Children-2’ (MABC-2) gebruikt, een gevalideerde maar arbeidsintensieve en weinig verfijnde methode. Een geautomatiseerde en verfijndere evaluatie van de motorische ontwikkeling van prematuren is nog nooit gedaan en is een technische uitdaging maar zal, indien succesvol, de behandelmogelijkheden van deze kwetsbare populatie revolutioneren.

Dr. Jean Driessen (ZGT), Ageeth Kaspers (MST), Jaap Buurke (RRD/UT), Rianne Huis in 't Veld (ZGT), Anne Schoot (MST), Bart Koopman (UT), Wouter Teeuw (Saxion) 

Menzis vouchers 

DEEPSLEEP: Deep Learning voor Automatische Slaap Scoring

Slaapstoornissen zoals slapeloosheid, slaap apneu en slaapgerelateerde bewegingsstoornissen beïnvloeden jaarlijks wereldwijd 50-70 miljoen volwassenen. Een nachtelijke slaapregistratie is de gouden standaard voor het beoordelen van de kwaliteit van de slaap en het ‘scoren’ van de verschillende slaapstadia. Dit is een arbeidsintensief proces dat met visuele beoordeling plaatsvindt, resulterend in hoge kosten en significante variatie tussen en binnen beoordelaars. In deze studie zullen we een robuuste, betrouwbaar en automatische techniek ontwikkelen, DEEPSLEEP, waarbij we met gebruikmaking van “deep learning’ technieken, nachtelijke slaapregistraties analyses zullen realiseren. DEEPSLEEP zal de visuele analyse ondersteunen, zodat betrouwbaardere, efficiëntere en kosteneffectievere diagnostiek van slaapstoornissen kan plaatsvinden.

Dr. Sunil Belur Nagaraj (UT), Dr. Ainara Garde (UT), Prof.dr.ir. Michel van Putten (MST/UT), Prof.dr. Hermie Hermens (RRD/UT), Mirjam Stappenbelt (MST), Dr. Iris Knottnerus (MST) 

een gezonde geest in een gezond lichaam

Ongezond eet- en beweeggedrag zorgt voor onvoldoende gewichtsverlies na bariatrische chirurgie. Huidige begeleiding houdt onvoldoende rekening met individuele variatie in de verschillende componenten van gedrag (voeding, beweging, emotie, cognitie en context) en hoe deze elkaar beïnvloeden. Dit project richt zich op de ontwikkeling van een toepassing om gedragscomponenten op een niet-belastende manier te monitoren in het dagelijks leven van patiënten, en de integratie van deze informatie naar individuele gedragspatronen. Dit vormt de basis voor een gepersonaliseerde interventie voor gezond gedrag die mensen ondersteunt in hun dagelijks leven en aansluit bij hun preferenties in elke stap van verandering die ze doormaken.

Dr. M.J. van Det (ZGT), Dr. M. Poel (UT), Mevr. J.G. Timmerman (ZGT), Dr. I.F. Faneyte (ZGT), Dr. Oresti Banos (UT),  

Deventer ziekenhuis voucher

Verbeteren van de behandeling van borstkanker: het afbeelden van de histologische bevindingen van 2D coupes van borstspecimen op de oorspronkelijke 3D locaties in de patiënte

Het merendeel van de patiënten met borstkanker ondergaat een borstsparende operatie. Doordat het verwijderde specimen ex-vivo verandert, ontstaat er onnauwkeurigheid omtrent de resectiemarges. Dit kan leiden tot onnodige behandelingen (her-opereren/bestralen met hogere dosis). In deze haalbaarheidsstudie zal worden vastgesteld of het mogelijk is om een specimen van een lumpectomie zodanig af te beelden/reconstrueren dat het overeenkomt met de in-vivo situatie, zodat de locatie van eventuele positieve snijvlakken nauwkeuriger kan worden bepaald. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het opbouwen van een 3D virtueel volume gebaseerd op 2D afbeeldingen van histopathologisch materiaal en deze te relateren aan pre-pathologische 3D beelden.

Dr. Mirre de Noo (DZ), Dr.ir. Ferdinand van der Heijden (UT), Dr. Esther van 't Riet (DZ), Dr. Françoise J. Siepel (UT)