The Influence Project: Individuele Follow-Up voor borstkanker

De incidentie van borstkanker neemt toe. Gelukkig stijgt ook de overleving door betere behandelmogelijkheden en vroege detectie. Deze combinatie zorgt voor een groeiende groep vrouwen die in aanmerking komen voor follow-up (nacontrole) na borstkanker. Een van de doelstellingen van deze follow-up is het vroeg ontdekken van mogelijke locoregionale recidieven omdat dit leidt tot een betere prognose.

Een locoregionaal recidief (LRR) heeft een hoog risico op afstand metastasen en daarom een slechtere prognose. LRRs worden gedefinieerd als het terugkomen van de borstkanker op dezelfde locatie als de primaire tumor, in de borstwand, ipsilaterale, infraclaviculaire, supraclaviculaire of parasternale lymfeklieren na curatieve behandeling. In Nederland krijgen patiënten minimaal vijf jaar follow-up na de behandeling. Toch worden de meeste recidieven door vrouwen zelf gevonden tussen de afspraken door en worden sommigen na de vijf jaar follow-up gevonden. Ondanks dat risicofactoren bekend zijn, is de follow-up gelijk voor alle patiënten en niet gebaseerd op het risico op een recidief. Sinds 2012 schrijft de nationale richtlijn voor dat follow-up geïndividualiseerd moet zijn, maar er worden geen aanbevelingen gedaan hoe dit gedaan moet worden. Om dit te bereiken is goed inzicht nodig in het tijdsafhankelijke, individuele risico op een LRR.

Samen met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) werken onderzoekers van de Universiteit Twente eraan om vrouwen te identificeren met een laag of hoog risico op een LRR die voordeel zouden hebben bij een minder of meer intensieve follow-up na borstkanker en om individuele follow-up schema’s samen te stellen.