UTTechMed CentrumEvenementenFood & Cognition | Het Online MKB Café: Leefstijlveranderingen | Sessie 3 (van 8)

Food & Cognition | Het Online MKB Café: Leefstijlveranderingen | Sessie 3 (van 8)

Sessie 3 (vaN 8): Leefstijlverandering

Langer leven in goede gezondheid: hoe doe je dat? En geldt dat dan ook voor een goede hersengezondheid? In deze MKB café-sessie praten we met Edgar Schwandt van Salut. De Salut App verbindt data en gevoel om zo te helpen bij het structureel volhouden van een gezonde leefstijl. Esther Aarts is hersenonderzoeker bij de Radboud Universiteit en we vragen haar naar de invloed van leefstijl op hersengezondheid. Ook zullen we het hebben over een recent gestart, groot programma naar leefstijlverandering in Nederlandse ouderen ter preventie van cognitieve achteruitgang.

OPNAME SESSIE 3

Heb je de sessie gemist of wil je de uitzending nogmaals bekijken, dan kan via onderstaande video-registratie. 

 SPREKERS 

Bedrijfsleven - Edgar Schwandt

De ambitie van Salut is dat Nederlanders zich in 2030 vijf jaar langer gezond voelen. Hiertoe bouwen wij aan een platform dat gebruikers in staat stelt om al hun zorg- en gezondheidsdata bij elkaar te brengen op 1 plek, en dat vraag en aanbod op het gebied van leefstijl en gezondheid bij elkaar brengt.

Klik hier voor meer informatie over Salut.
Onderzoeker - Dr. Esther Aarts

Dr. Esther Aarts is hoofdonderzoeker bij het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour (Radboud Universiteit, Nijmegen, Nederland) en leidt haar Food & Cognition-groep bij het Centre for Cognitive Neuroimaging. Het onderzoek van haar groep richt zich op neurale mechanismen van eetgedrag en hoe deze voedselkeuzes het functioneren van de hersenen beïnvloeden, met behulp van cognitieve neuroimaging. 

Lees hier meer over Esther Aarts (in het Engels)
Host - Dr. Femke Nijboer

Femke Nijboer is universitair docent bij de groep Biomedische Signalen en Systemen (BSS) aan de Universiteit Twente (Enschede, Nederland). In mei 2008 behaalde ze een PhD in Neuroscience (magna cum laude) aan de International Max Planck Research School for Neural and Behavioural Sciences.

Lees hier meer over Femke Nijboer (in het Engels)
Host - Guido Camps

Doctoraat in de diergeneeskunde, onderzoeker van intelligente voedingsmiddelen en meer dan 10 jaar ervaring als communicatie-professional. Guido is onderzoeker op het gebied van applied technology for ingestion and digestion. Momenteel doet hij onderzoek op het gebied van MRI, fMRI van voeding en maaglediging. Altijd in voor leuke en interessante projecten, zoals het Food & Cognition project. 

Lees hier meer over Guido Camps (in het Engels)

FOOD & COGNITION: HET ONLINE MKB CAFÉ

Gedurende najaar 2020 en begin 2021 organiseert Food & Cognition een serie van 8 online MKB cafés. Tijdens elke sessie zal een wetenschapper en MKB'er hun licht laten schijnen op een onderwerp over voeding, gezonde leefstijl, brein en eetgedrag. Wat kunnen MKB'ers leren en gebruiken? We zoeken spanningsvelden op, dagen deelnemers uit om actief mee te denken in oplossingen en wellicht ontmoet u tijdens het event wel een nieuwe samenwerkingspartner om de eetbeleving of hersengezondheid van mensen met hulp van technologie te verbeteren? 

VOOR WIE

Alle MKB, grotere bedrijven en onderzoeksinstellingen die geïnteresseerd zijn en werkzaam zijn in het domein van voeding, gezondheid, gedrag en technologie. Dit kan variëren van MKB'ers die te maken hebben met de eetervaring of eHealth technologie tot voedingsindustrie en tot wetenschappers die onderzoek doen in deze domeinen.  

EERDERE SESSIES

In de onderstaande overzicht vind je alle overige ingeplande thema's met betrekking tot voeding en cognitie. Op de betreffende pagina's vind je het programmaoverzicht, sprekers en meer informatie over het thema. Daarnaast kun je ook de opname in onderstaande sessies terugbekijken

ORGANISATIE

Dit event wordt georganiseerd door het strategische programma Personalized eHealth Technology, binnen het TechMed Centre instituut. Het event vindt plaats binnen het programma EFRO Food & Cognition en wordt gefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (ERDF) & Operationeel Programma Oost (OP Oost) binnen de Europese Unie. 

  • EFRO Food & Cognition

    Slechte eetgewoonten zijn risicofactoren voor belangrijke chronische ziekten zoals kanker, diabetes en hart- en vaatziekten en vormen wereldwijd een bedreiging voor de menselijke gezondheid. Onze voedselkeuzes hebben op hun beurt niet alleen invloed op de algemene gezondheid, maar ook op de gezondheid van de hersenen. Met het ouder worden van de bevolking wordt het voorkomen van cognitieve achteruitgang een steeds grotere uitdaging en nemen de kosten in verband met neurodegeneratieve ziekten zoals dementie dramatisch toe. Gezonde voeding eerder in het leven is van het grootste belang bij het voorkomen van hersenziekten later in het leven. Het doorbreken van slechte gewoonten voor gedragsverandering is echter niet eenvoudig in onze huidige obesogene en ongelijke samenleving. Food and Cognition onderzoekt de wisselwerking tussen voeding, eetpatronen en hersenen. Met hulp van de toegekende EFRO cluster- en netwerk-subsidie wil het onderzoeksprogramma de regionale samenwerking met het mkb  verder uitbouwen. Het programma brengt MKB, grote voedingsproducenten en onderzoekers uit Nijmegen, Wageningen en Twente met elkaar in contact om samen consortia in Oost Nederland te kunnen vormen. 

  • OP Oost

    Het Operationeel Programma Oost (OP Oost) is hét subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen in de provincies Overijssel en Gelderland. Het programma valt onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het doel van OP Oost is dat bedrijven meer omzet kunnen halen uit nieuwe producten.

  • Personalized eHealth Technology | TechMed Centre - University of Twente

    Het wordt steeds duidelijker dat de huidige benadering van de gezondheidszorg niet duurzaam is, vooral als het gaat om het toenemende volume en de vraag naar chronische ziekten, waarvoor een heroverweging van strategieën voor innovatieve oplossingen nodig is. Het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën in de gezondheidszorg - eHealth - is een veelbelovende strategie om de gezondheidszorg wereldwijd te verbeteren. Biologische (bijv. Genetische aanleg), gedrags (bijv. Levensstijl) en omgevingsfactoren (bijv. Fysieke en sociale context) beïnvloeden de toename en progressie van chronische ziekten. eHealth maakt het ook mogelijk om deze uitdaging van diversiteit aan te gaan, bijvoorbeeld door gepersonaliseerde oplossingen aan te bieden die aanpasbaar zijn voor elke gebruiker, en ook aan veranderingen in de loop van de tijd. Elk individu, dat met een specifieke aandoening te maken heeft, heeft een duidelijk uniek geval en benadrukt de behoefte aan gepersonaliseerde e-gezondheidstechnologie.