Zie Evenementen

Health Robotics Pre-sessie: MRI GESTUURDE INTERVENTIES

HEALTH ROBOTICS

Pre-sessie: MRI gestuurde interventies

Robotics is an advancing field with many opportunities in supportive, care and surgical applications. In surgical robotics, the challenge is to provide 'eyes' to coordinate the 'hands'. Real-time, high-resolution imaging of so-called soft tissues (blood vessels, nerves, etc.) is challenging. This session focusses on surgery with robotics. And how to link these excellent innovation projects to market-ready concepts and clinical introduction. What is the route to success? 

Robotica is een vooruitstrevend vakgebied met veel mogelijkheden op het gebied van ondersteuning, zorg en chirurgische toepassingen. In de chirurgische robotica is de uitdaging om 'ogen' te geven om de 'handen' te coördineren. Real-time, hoge resolutie beeldvorming van zogenaamde zachte weefsels (bloedvaten, zenuwen, etc.) is een uitdaging. Deze sessie richt zich op chirurgie met robotica. En hoe deze uitstekende innovatieprojecten te koppelen aan marktklare concepten en klinische introductie. Wat is de weg naar succes?

Datum

Oktober 13, start 15.00 CET

Programma

Dit programma vindt plaats in het Engels. Programmadetails, sprekersinformatie, etc. etc. zijn beschikbaar via het eventplatform volgend op uw registratie.

Welcome & introduction speakers

Prof.dr.ir.  Stefano Stramigioli (session chair)

MRI compatible robot system; from design to collaboration

Dr.ir. Francoise Siepel, University of Twente

The route of robotic succes; from collaboration to market

Ton van den Hoven, Machnet Medical Robotics

 SPrEKERS

   

ALL SESSIeS

Voor alle sessies van dit thema:
Health Robotics