Zie Evenementen

Ondersteunen van patiënten met kanker: Informeren, kiezen, monitoren, empoweren! Symposium: Vrijdag 13 september 2019 | 10.00 – 16.00 uur

Dit symposium geeft een overzicht van onderzoek naar het op maat ondersteunen van patiënten met kanker.

De zorg voor patiënten met kanker wordt steeds meer gepersonaliseerd. Behandelingen worden veelal op maat gegeven, passend bij de kenmerken van de tumor en bij de voorkeuren van de patiënt. Om deze zorg op maat goed te kunnen leveren en nieuwe innovaties en kennis te implementeren is het noodzakelijk zoveel mogelijk te weten over de effecten van behandelingen op korte en lange termijn. Dit betreffen zowel de gewenste als ongewenste effecten, zoals late cardiale klachten en vermoeidheid. De patiënt moet goed geïnformeerd worden over alle mogelijkheden en te verwachten effecten om een weloverwogen besluit samen met zijn of haar zorgprofessionals te kunnen nemen. De patiënt krijgt dan meer eigen regie en kan na afronding van de behandeling het leven zo goed mogelijk weer oppakken.

Daarnaast zal het monitoren van de individuele patiënt door eHealth tools en patiëntgerapporteerde uitkomsten (PROMS) nieuwe data opleveren die kan bijdragen aan kennis voor Value Based Health Care: zorg die er toe doet en leidt tot een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Integraal kankercentrum Nederland (IKNL) en de Universiteit Twente willen met dit tweede gezamenlijke symposium inzicht geven in de huidige praktijk rondom gedeelde besluitvorming in de (borst)kankerzorg en een impuls geven aan het ondersteunen van patiënten om keuzes te maken op basis van passende informatie.

Onderwerpen die tijdens het symposium aan bod zullen komen zijn:

  • PROMS: Quality of life in cancer patients
  • Value Based Health Care in cancer
  • Shared decision making
  • Right to know and right not to know
  • eHealth options for empowering of patients

Vooraanstaande sprekers nemen u mee in deze onderwerpen:

  • Prof. dr. Lonneke van der Poll, Netherlands Cancer Institute Antoni van Leeuwenhoek / Tilburg University and IKNL will elaborate on the measurement of quality of life in the Profiles Registry (www.profilesregistry.nl).
  • Prof. dr. Jan Hazelzet, Erasmus University Rotterdam will elaborate on Value Based Health Care.
  • Prof. dr. Miriam Vollenbroek, science coordinator ZGT

Symposium

Het programma duurt van 10.00 tot 13.30 uur.

Om 13.30 uur wordt er een lunch geserveerd.

Deelname is kosteloos

Voertaal: Engels

Locatie: Vrijhof, de Veldmaat 5 (zie nr. 47 op plattegrond Campus Universiteit Twente)

Symposium Registratie

PhD defence

Aansluitend zal om 14.30 uur Kelly de Ligt, jr onderzoeker IKNL en promovendus Universiteit Twente haar proefschrift verdedigen genaamd “Towards personalized breast cancer care: variation in treatment and follow-up from the patients’ perspective”

Locatie: de Waaier, Hallenweg 21 (zie nr. 12 plattegrond Campus Universiteit Twente)