Zie Aankomende evenementen

TechMed Serie: EINDGEBRUIKERS BETREKKEN BIJ HET ONTWERPPROCES - Sessie 2 van 8

TECHMED SERIE: 8 SESSIES

De TechMed-serie "Verwijder de barrières voor marktbereidheid" is een cursus van een jaar met events voor (toekomstige) ondernemers en wetenschappers in medische technologie. De serie behandelt de belangrijkste, maar ook meest uitdagende onderwerpen die nodig zijn voor de ontwikkeling en productie van veilige, betrouwbare en nuttige medische hulpmiddelen. Na de successen van de afgelopen jaren hebben we het programma bijgewerkt om aan uw behoeften te voldoen op de weg naar marktgereedheid. In de loop van 1 jaar worden 8 sessies georganiseerd, die elke maand op een middag plaatsvinden en elke sessie op één specifiek onderwerp focussen. Tijdens de sessies werk je in groepen om nieuwe kennis op de proef te stellen. Er zijn geen verplichtingen, maar we moedigen u ten zeerste aan om uw eigen case aan de orde te stellen! Het is mogelijk om de volledige cursus bij te wonen, maar ook aparte sessies.

ALLE SESSIES BEVATTEN:

  • Introductie door TechMed Center.
  • Learn from the best-ptiches: deelnemers kunnen hun idee / worsteling / product presenteren aan de experts en zij zullen feedback geven.
  • Lezingen over het onderwerp door de TechMed-partners (Holland Innovative, Panton en Unitron) & 1 lector Universiteit Twente.
  • Workshop met verschillende (inter) actieve oefeningen en werken aan uw eigen case.
  • Meet & Eat: Diner & Drinks. 

SESSIE 2: EINDGEBRUIKERS BETReKKEN BIJ HET ONTWERPPROCES

Het gebruiksgemak en de acceptatie van een medisch product door patiënten en zorgverleners is essentieel voor een succesvol medisch hulpmiddel. Daarom is het belangrijk dat uw product aansluit op de behoeften van de stakeholders en past in de werkprocessen en gebruiksscenario's van uw eindgebruikers. Een efficiënte manier om aan die behoeften te voldoen, is om patiënten en zorgverleners nauw te betrekken bij het ontwerpproces van uw medische apparaat. In elke ontwikkelingsfase van het ontwerpproces zijn verschillende hulpmiddelen en technieken beschikbaar voor betrokkenheid van belanghebbenden.

De primaire focus van deze workshop ligt op de vroege fasen van het ontwikkelingsproces. We richten ons op het in kaart brengen van stakeholders en het in kaart brengen van personen, krachtige tools om betere gebruikersinzichten te krijgen. Daarnaast behandelen we methoden zoals process mapping en patient journey mapping, krachtige methoden om de workflow en de service rondom het product af te stemmen op de zorgomgeving.

WAAR & WANNEER

  • 26 november 2019
  • 16.00 - 20.00 (registratie vanaf 15.45)
  • Entree: € 30,- (incl btw) per persoon 
  • Taal: Engels
  • Locatie: Designlab, Universiteit Twente, Drienerlolaan 5; Route

                                              THIS EVENT IS POWERED BY: