Zie TCO

Glaswerkzaamheden

Overname
N.a.v. het vertrek van onze glasinstrumentmaker hebben wij, om onze klanten toch van dienst te blijven, LGS (Laboratory Glass Specialists) bereid gevonden de glasactiviteiten van TCO over te nemen. We hebben samen met LGS een aantal spelregels opgesteld om een en ander soepel te laten verlopen.

Afspraken  LGS
Opdracht aanvragen
Alle opdrachten zoals reparaties, eenvoudige glasonderdelen maar ook nieuwe glasprojecten dienen via onderstaand formulier te worden aangevraagd. Deze dient door de klant zo volledig mogelijk te worden ingevuld. Belangrijk is dat de opdracht duidelijk en compleet wordt omschreven en indien mogelijk te worden aangevuld met een schets, foto’s of voorbeeld(en). Het ingevulde formulier kan vervolgens gemaild worden naar info@lgsbv.com met een kopie naar tco@utwente.nl. LGS zal de aanvraag in behandeling nemen en hierover rechtstreeks met de klant communiceren. Uiteraard kan ook eerst een prijsopgave worden aangevraagd.

Contacttijden LGS
Klaas Jan Nijboer van LGS is elke woensdagmiddag, op afspraak, beschikbaar. U kunt een afspaak maken met hem via info@lgsbv.com of door hem te bellen op 06-50252977.
Alle afspraken zullen ook zoveel mogelijk binnen deze tijden door LGS gepland worden. Je moet hierbij denken aan halen en brengen van glaswerk en het doorspreken van nieuwe en lopende opdrachten. In speciale gevallen kan in overleg met LGS van deze tijden worden afgeweken.

Facturatie
Maandelijks zal LGS de afgehandelde opdrachten factureren en deze zullen door TCO worden geverifieerd en betaald. TCO zal vervolgens de kosten per opdracht intern doorberekenen op het door de klant opgegeven OFI-nummer. 

Contactgegevens LGS

Laboratory Glass Specialists BV
Australiëweg 6
9407 TE Assen
T: +31 592 292170
info@lgsbv.com
www.lgsbv.com

Tot slot
We willen vooropstellen dat het sluiten van de glas instrumentmakerij een groot gemis is, maar we zijn van mening dat de samenwerking met LGS een goed alternatief is. Mochten er zich problemen voordoen, dan kunnen deze gemeld worden aan TCO via tco@utwente.nl.