Zie Foto's

Glas projecten

Seeding device (3D Exploded view)
Seeding device (los)
Ellipsometrie cel (3D Model)
Ellipsometrie cel (eindproduct)
Ellipsometrie cel (eindproduct)
Ellipsometrie cel (Deksels)
O2 permeatie reactor (3D model)
O2 permeatie reactor (2D tekening)
O2 permeatie reactor (gemonteerd)