Self Service Werkplaats

Self Service Werkplaats

De Self Service Werkplaats bevind zich in Carré 1.134

Voordat u aan de slag kunt moet u toestemming krijgen van de beheerde van de werkplaats. Hij/zij zal u uitleg geven over de machines en gereedschappen.

Regels voor het gebruik van de SSW (Self Service Werkplaats)

Medewerkers en studenten van de faculteiten EWI en TNW kunnen gebruik maken van de Self Service Werkplaats (SSW) van TCO. Het beheer, begeleiding èn dagelijkse leiding van en in de SSW is gedelegeerd aan de SSW-technici.

Aanwijzingen van de SSW-technici t.a.v. het gebruik van de selfservice werkplaats dienen ten allen tijde te worden opgevolgd.

Bij twijfel: vraag de SSW-technicus !!

Veiligheid

De belangrijkste taak van de SSW-technici is het toezicht houden op de veiligheid. Iedere SSW-gebruiker dient zich onvoorwaardelijk te houden aan de veiligheidsvoorschriften. Deze zijn beschreven in het veiligheidsreglement van de faculteiten. Belangrijke veiligheidsaspecten binnen de SSW zijn:

Persoonlijke bescherming

 • Gebruik van veiligheidsbril
 • Lange haren opgebonden of onder een pet
 • Geen loshangende kledingstukken
 • Geen blote voeten of open schoenen
 • Geen sieraden

Kennis

 • Voldoende vakmanschap van de gebruiker
 • Klemmen van materialen
 • Afstemming materiaalsoort vs toerental van de te gebruiken machine
 • Afstellen van de machine
 • Weten op welk moment de Mobiele afzuiger ingezet moet worden.
 • Weten wanneer Smeerolie / Koelvloeistof toegepast dient te worden

Omgeving

 • Het opruimen van spanen en krullen na de bewerking
 • Aandacht voor de medegebruikers van de SSW.

Bij twijfel over het gebruik -> advies vragen aan de technici.

Begeleiding & advies

De technici zijn ervaren mechanici. Zij kunnen u adviseren, instrueren en begeleiden omtrent:

 • De keuze van de te gebruiken materialen
 • De juiste bewerking en de bijbehorende machine
 • Het afstellen en gebruiken van de machine
 • Het ontwerp van het product
 • Het laten vervaardigen van (een deel van) het product door vakmensen.

Materialen

De SSW beschikt over een aanzienlijke voorraad materialen, waaruit gebruikers van de SSW de materialen kunnen betrekken. De gebruikers betalen de materiaalkosten. Hiertoe dienen zij een TCO-materiaalbon in te vullen. TCO materiaalbon

Het materiaal dient compleet te worden omschreven. De omschrijving dient de volgende kenmerken te bevatten:

 • soort – bijv. Alu, RVS, Delrin etc.
 • type – bijv. 51ST, 316,
 • vorm – bijv. rond , plaat, buis, strip
 • afmeting – bijv. 20x3 mm.
 • hoeveelheid – bijv. 0.2 kg,

Alle velden dienen volledig ingevuld te worden

De materiaalbon kan in het daarvoor bestemde bakje geplaatst worden. De materiaalkosten worden 1 keer per maand doorberekend. De scherpe materiaalprijzen zijn mogelijk dankzij het principe van zelfbediening. Als de materiaalbon niet volledig ingevuld wordt, dan zal het duurste type materiaal worden doorberekend. Bij herhaaldelijke overtreding van deze regel zijn wij gedwongen hiervoor extra administratiekosten in rekening te brengen.

Ook voor bestellingen van niet voorradige materialen kan de SSW-technicus u van dienst zijn.

Gebruik van machines en gereedschappen

Gebruikers vragen toestemming aan de SSW-technicus om gebruik te mogen maken van een bepaalde machine. De mate van vakmanschap, naar het oordeel van de SSW-technicus, is bepalend in hoeverre machines gebruikt mogen worden.

Het gereedschap dient in de betreffende ruimte te blijven. In overleg met een SSW-technicus kan hiervan worden afgeweken. Na gebruik dient de gebruiker zelf de machine en de vloer te reinigen en het gereedschap terug te brengen op de daarvoor bestemde plaatsen.

Lenen apparatuur

In overleg met de SSW-technicus is het mogelijk enig gereedschap of apparatuur te lenen. De technicus registreert het artikel, de naam van de lener en het OFI-nummer. Als de apparatuur en of het gereedschap dezelfde dag voor 17.00 uur wordt teruggebracht, zijn aan het lenen geen kosten verbonden. Bij het niet tijdig retourneren van de apparatuur wordt € 20,- per dag in rekening gebracht.

Verbruiksartikelen, zoals bijv. boren of schuurpapier, èn schade aan de apparatuur / gereedschap zijn voor rekening van de lener.

NB: De apparatuur dient binnen het gebouw Carré te blijven en wordt niet uitgeleend voor privé doeleinden.

Niet-medewerkers EWI/TNW

Niet-medewerkers/studenten van EWI/TNW kunnen in overleg met de SSW-technici tegen 50% van het binnen TCO gangbare uurtarief gebruik maken van de SSW-faciliteit.