Zie Betaling collegegeld

Betaling per machtiging / machtiging wijzigen

Wijziging machtiging

Wil je je machtingsgegevens wijzigen, zoals een andere IBAN doorgeven of de betaalwijze aanpassen ? Gebruik dan dit formulier:

Algemene voorwaarden voor betaling per SEPA machtiging

 1. Het rekeningnummer waarmee je machtiging afgeeft is een Europese IBAN en de bank is aangesloten op SEPA. Derden kunnen ook een machtiging afgeven. Ze dienen dan ook te beschikken over een Europese IBAN aangesloten op SEPA.
 2. Met het tekenen van de machtiging geef je de Universiteit Twente, incassant ID NL39ZZZ501305360000, toestemming het verschuldigde collegegeld van je rekening af te schrijven.
 3. Gedurende de looptijd van de regeling kan de machtiging niet worden ingetrokken.
 4. De rekening mag niet worden opgeheven alvorens de laatste termijn is voldaan en een eventueel tekort op de rekening is aangezuiverd.
 5. Als je het niet eens bent met de afschrijving, kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na de afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden. De vordering vervalt hiermee niet. Als je het niet eens bent met deze vordering, neem dan contact op met Student Services.
 6. De rekeninghouder is er verantwoordelijk voor dat er voldoende saldo op de betaalrekening staat om het betreffende bedrag/de betreffende bedragen te kunnen incasseren rond genoemde incassodatum/incassodata.
 7. Het is niet toegestaan zelf een betalingsregeling in termijnen toe te passen.
 8. Administratiekosten: Bij afschrijving in termijnen wordt de eerste termijn verhoogd met € 24,00 administratiekosten.

Aanvullende voorwaarden voor betaling per (digitale) machtiging in Studielink

 1. Indien iemand anders de machtiging digitaal ondertekent (de rekeninghouder), dan dient deze persoon in het bezit te zijn van DigiD.
 2. Door het tekenen van de machtiging geeft de betaler van het collegegeld toestemming aan:
  1. Universiteit Twente, incassant ID NL39ZZZ501305360000, om (in termijnen) een incasso-opdracht te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven voor het voldoen van het collegegeld en
  2. Je bank om (in termijnen) een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Universiteit Twente
 3. Indien er wijzigingen zijn in de inschrijving die van invloed zijn op de hoogte van je collegegeld dan geeft goedkeurder van de digitale machtiging automatisch goedkeuring voor het innen van het aangepaste collegegeldtarief. De Universiteit Twente is dan gemachtigd om het hogere collegegeldbedrag van je rekening af te schrijven. Wel zal de Universiteit Twente je tijdig per e-mail op de hoogte brengen van het verhoogde collegegeldbedrag.

Aanvullende voorwaarden voor betaling per papieren SEPA machtiging

 1. Indien het machtigingsformulier onvolledig en/of onjuist is ingevuld, kun je niet deelnemen aan de regeling tot betaling per papieren machtiging.
 2. Door het tekenen van de machtiging geeft de betaler van het collegegeld toestemming aan:
  1. Universiteit Twente, incassant ID NL39ZZZ501305360000, om (in termijnen) een incasso-opdracht te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven voor het voldoen van het collegegeld en
  2. Je bank om (in termijnen) een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Universiteit Twente
 3. Indien er wijzigingen zijn in de inschrijving die van invloed zijn op de hoogte van je collegegeld dan geeft de ondertekende van de machtiging na ondertekening automatisch goedkeuring voor het innen van het aangepaste collegegeldtarief. De Universiteit Twente is dan gemachtigd om het hogere collegegeldbedrag van je rekening af te schrijven. Wel zal de Universiteit Twente je tijdig per e-mail op de hoogte brengen van het verhoogde collegegeldbedrag.